Slovenská ambasáda v Londýne

Slovenská ambasáda v Londýne

Vo vzácnej prítomnosti krajanov v Londýne sme v decembri 2016 predstavili ďalšiu knihu zo série "Slovensko – krajina plná tajomstiev". Publikácia "Prázdniny s deduškom 2" je pokračovaním prvého dielu, ktorý nabáda k hravému spôsobu učenia sa o Slovensku...

Každý príbeh je situovaný do iného regiónu Slovenska a prostredníctvom miestnych povestí, tradícií, zvykov či architektonických pamiatok sa oboznámite s jeho historickým a kultúrnym dedičstvom. Regionálna história ukrýva v sebe veľký potenciál vychovávať k tolerancii, ľudskosti, ohľaduplnosti a k všeľudským hodnotám. Našim hlavným cieľom pri tvorbe publikácie bolo predstaviť odlišnosti jednotlivých regiónov Slovenska a jeho kultúrnu rozmanitosť, aby si tak čitateľ vytvoril obraz o bohatej minulosti našej krajiny a utvoril si k nej vrúcny vzťah.

Slovensko je úžasná krajina na spoznávanie. Môžete sa o tom presvedčiť spolu s hlavnou hrdinkou Sarah z Birminghamu, ktorá je na prázdninách v letnom tábore na Slovensku a spolu s deduškom a kamarátmi zažíva dobrodružné výlety na rôzne zaujímavé miesta.

Nechajte sa očariť majestátom železného grófa, zamilujte si kráľovskú lipu, nechajte sa okúzliť bafkajúcou starou dámou, či spolu pátrajte po rodinných koreňoch slávneho umelca, ktorého pozná celý svet.

Tak ako v prvej knižke, aj tu do deja knihy v záverečnej kapitole vstupuje reálna postava - akademický maliar Andrej Smolák, ktorý sa okrem umeleckej tvorby venuje aj rozvoju talentu detí. Svojou prácou deti motivuje k tvorivej činnosti a vedie ich k spoznávaniu mýtov a legiend rodného kraja.

Publikáciu náš tím pripravoval s veľkou radosťou, aby sme čitateľom mohli priblížiť regionálne dejiny originálnym a pútavým spôsobom. Zároveň je naša séria dvojjazyčných ilustrovaných kníh originálnou propagátorkou Slovenska vo svete.

Veľkou oporou v našom úsilí je pani riaditeľka Monika Polakovičová zo Slovenskej školy a škôlky v Londýne, ktorá knihu pokrstila a uviedla do sveta na Slovenskej ambasáde počas predvianočného podujatia a osláv 10. výročia školy.

ambasadalondyn0.jpg

ambasadalondyn11.jpg

ambasadalondyn1.jpg

ambasadalondyn2.jpg

ambasadalondyn3.jpg

ambasadalondyn4.jpg

ambasadalondyn6.jpg

ambasadalondyn7.jpg

ambasadalondyn8.jpg

ambasadalondyn9.jpg

ambasadalondyn10.jpg

ambasadalondyn12.jpg