Týždeň ekológie v Knižnici Ružinov

Týždeň ekológie v Knižnici Ružinov

Počas podujatia Týždeň s ekológiou, ktorú organizovala Knižnica Ružinov sme sa stretli so žiakmi z 5. a 6. ročníka a spoločne sme v rámci programu "Slovensko - krajina plná tajomstiev" mapovali vodné bohatstvo Slovenska. Pripomenuli sme si nielen rôzne formy a podoby vody ale aj dôle%zitosť zodpovedného správania sa k vodnému živlu.

S najmenšími sme sa stretli s kocúrom Felixom, ktorý škôlkarom priblížil život našich predkov. Spôsob života našich predkov bol úzko spätý s prírodou a omnoho šetrnejší k nej, než ten náš.