Čítanie vzbudzuje ducha slobodného premýšľania

Darujte vzácny dar slobody a kritického myslenia svojim deťom prostredníctvom kníh Class SLOVAKIA, ktoré ponúkajú detskému i dospelému čitateľovi zážitkové spoznávanie Slovenska, sprístupňujú im známe legendy a prírodné bohatstvo, čerpajú z miestnych zvykov a tradícií. Slovensko-anglický text pomáha deťom i dospelým, Slovákom i zahraničným budovať kvalitnú slovnú zásobu v oboch jazykoch. Prostredníctvom kníh Class SLOVAKIA pomáhame premeniť vlastivedu, geografiu, dejepis a angličtinu na záľubu.

Výhodné knižné balíčky