Slovensko - krajina plná tajomstiev, Prázdniny s deduškom 2

Kniha s podtitulom "Prázdniny s deduškom 2" je druhým dielom knižnej série "Slovensko - krajina plná tajomstiev", ktorá mapuje kultúrne, historické a prírodné bohatstvo Slovenska v dvojjazyčných náučno-dobrodružných knižných príbehoch pre deti a mládež.

 • Autor konceptu: Lenka Šingovská
 • Text: Lucia Stračiaková
 • Ilustrácie: Zuzana Fusková
 • Preklad: Aspena
 • Vydavateľstvo: Class
 • Rok vydania: 2016
 • ISBN: 978-80-972173-1-0
15,00 €
Množstvo
Skladom

 

Bezpečné platby

  Doručujeme na slovenské doručovacie adresy.

Pre doručenie do zahraničia nás kontaktujte individuálne na info@ClassSLOVAKIA.sk

O knihe

Publikácia "Slovensko - krajina plná tajomstiev" s podtitulom "Prázdniny s deduškom 2" je druhým dielom zo série kníh, ktorých cieľom je osloviť zahraničných Slovákov a ich deti vyrastajúce v novej domovine. Poslaním knihy je prostredníctvom pútavých príbehov budovať v deťoch vrúcny vzťah k domovskej krajine svojich rodičov – ku krajine, v ktorej žijú ich starí rodičia a ďalší príbuzní. Dynamické príbehy osadené do súčasnosti ponúkajú detským čitateľom zážitkové spoznávanie Slovenska, sprístupňujú im známe legendy, čerpajú z miestnych zvykov a tradícií. Súčasné Slovensko sa vo svete presadzuje svojou jedinečnou kultúrou a jej výnimočné aspekty sa stávajú známymi v celom svete. Nechajte sa očariť majestátom železného grófa, zamilujte si kráľovskú lipu, nechajte sa okúzliť bafkajúcou starou dámou, či spolu pátrajte po rodinných koreňoch slávneho umelca, ktorého pozná celý svet. Osobitostiam Slovenska je v knihe venovaná patričná pozornosť. Publikácia je členená na päť inšpirujúcich výletov po Slovensku a záverečnú kapitolu. Každý príbeh je doplnený celostranovou ilustráciou, ktorá reprezentuje kľúčovú udalosť deja odohrávajúceho sa v danej kapitole, a niekoľkými ilustračnými bodkami dotvárajúcimi atmosféru príbehu. Jazykové a vyjadrovacie prostriedky v texte sú nastavené pre deti so slovenským materinským jazykom vo veku 8 – 10 rokov. Dvojjazyčné spracovanie textov, ktoré sa vhodne prelínajú, umožní čitateľovi dobre sa orientovať v texte a budovať kvalitnú slovnú zásobu v oboch jazykoch. Formát, font a celkové spracovanie knihy sú volené tak, aby vyhovovali aj čitateľom v staršom veku.

O príbehu

Malá Sarah z Birminghamu trávi letné prázdniny na Slovensku v letnom tábore spolu so svojimi rodičmi aj starými rodičmi. S rovesníkmi z tábora, ktorý je situovaný v malebnej lokalite Vysokých Tatier, vyrážajú v sprievode deduška na dobrodružné výlety za tajomstvami, ktoré naša malá krajina ukrýva. Skupinka navštívi päť zaujímavých lokalít...

Vyjadrenia

 1. PaedDr. Alžbeta Bojková, PhD. (historička-didaktička)

  "Detský čitateľ sa s poznávaním dejín stretáva predovšetkým v škole prostredníctvom vyučovacieho predmetu dejepis. Málokedy však siahne i po doplnkovej historickej literatúre, ktorá napomáha k utváraniu historického vedomia. V prvom rade v tom vidím potenciál tejto publikácie, ktorá regionálne dejiny približuje originálnym a pútavým spôsobom."

 2. Milan Kolcun (sprievodca a spisovateľ)

  "Vlastiveda na čarovný spôsob. Príbehy nevnucujúco poučné sú umocnené nádhernými ilustráciami. Kniha podnecuje chuť spoznať všetko, čo máme prakticky "za rohom". Slovensko-anglická verzia ju robí modernou propagátorkou Slovenska kdekoľvek vo svete. Veľmi sa mi páči, i keď som (vraj) už dospelý."

 3. Lenka Šingovská (šéfredaktorka a vydavateľka)

  "Každý príbeh je situovaný do iného regiónu Slovenska a prostredníctvom miestnych povestí, tradícií, zvykov či architektonických pamiatok sa oboznámite s jeho historickým a kultúrnym dedičstvom. Regionálna história ukrýva v sebe veľký potenciál vychovávať k tolerancii, ľudskosti, ohľaduplnosti a k všeľudským hodnotám. Preto hlavným cieľom tejto publikácie je predstaviť odlišnosti jednotlivých regiónov Slovenska a jeho kultúrnu rozmanitosť, aby si čitateľ vytvoril obraz o bohatej minulosti našej krajiny a utvoril si k nej vrúcny vzťah."

Vydanie knihy podporili

partneri_byvajmelepsie.pngpartneri_galeriaas.pngpartneri_stabilita.pngpartneri_gima.pngpartneri_airportkosice.png
ISBN: 978-80-972173-1-0