Zážitkové náučné programy ponúkajú triednym kolektívom kvalitne strávený čas, počas ktorého majú účastníci možnosť nazrieť nielen do zákulisia vzniku konkrétnej knihy z ponuky www.ClassSLOVAKIA.sk, zároveň si hravou formou rozšíria svoje klíčiace vedomostné horizonty. Vlaky, voda, vlastiveda, geografia, hrady, podzemné bohatstvo Slovenska... Ktorákoľvek z týchto tém je záľubou školákov/predškolákov, prípadne ich strašiakom, naše knižky sú práve pre nich. Zážitkové náučné programy budujú v účastníkoch podujatia lásku k vlasti, upevňujú v nich vzťah ku knihám a motivujú k častejšej návšteve knižníc.

naucny_program_5.jpgnaucny_program_4.jpgživot na hradenaucny_program_1.jpgnaucny_program_2.jpgnaucny_program_3.jpg