Pre samosprávy

Vedenie dialógu medzi samosprávou a občanmi je základným kľúčom k úspešnému rozvoju obce/mesta. Tlačené publikácie sú jednou z overených foriem účinnej komunikácie. Napomáhajú oživovať lokálnu históriu a udžovať ju v povedomí obyvatľov. Zároveň informujú obyvateľov o výsledkoch činnosti samosprávy, čím dochádza k nepretržitému upevňovaniu vzťahu a dôvery vo zvolený orgán.

Tlačené publikácie podnecujú k družnejšiemu spolunažívaniu komunity. Na svojich stránkach zachytávajú kultúrno-spoločenské dianie v obci/meste. Lokálni seniori sú studnicou príbehov z čias dávno minulých, ktoré my už zažiť nemôžeme a vďaka publikáciám sa ich príbehy môžu premeniť do zhmotnenej podoby a šíriť. Príbehy tak pretrvajú  roky, aby obohatili životy nasledujúcich generácií.

Služba zahŕňa komplexné spracovanie textovej časti publikácie, obrazovej časti, redakčnú úpravu, grafickú prípravu, tlač a následné doručenie tlačovín klientom. Neváhajte s oslovením!

sluzby_tahanovcan.jpgsluzby_belza_vyrocna_publikacia.jpg