Zážitkový náučný program zameraný na naše najväčšie prírodné bohatstvo - vodu. Odporúčaný je hlavne pre piatakov a šiestakov základných škôl ako vhodný doplnok k environmentálnej výchove. Ideálny z príležitosti Dňa Zeme alebo Svetového dňa vody. Účastníci majú možnosť prostredníctvm fotografií nahliadnuť do zákulisia príprav kníh Slovensko - krajina plná tajomstiev, Vodné dobrodružstvá a Slovensko - krajina plná tajomstiev, Vodné dobrodružstvá 2. Podujatie je spestrené výstavou ilustrácií, ktoré vysvetľujú mnohé zložité technické a prírodné javy.