Slovensko - krajina plná tajomstiev, Vodné dobrodružstvá 2

Kniha s podtitulom "Vodné dobrodružstvá 2" je štvrtým dielom knižnej série "Slovensko - krajina plná tajomstiev", ktorá mapuje kultúrne, historické a prírodné bohatstvo Slovenska v dvojjazyčných náučno-dobrodružných knižných príbehoch pre deti a mládež.

 • Autor konceptu: Lenka Šingovská
 • Text: Andrea Bercik Nitkulincová
 • Ilustrácie: Zuzana Fusková
 • Preklad: Aspena
 • Vydavateľstvo: Class
 • Rok vydania: 2018
 • ISBN: 978-80-972173-5-8
18,50 €
Množstvo
Skladom

 

Bezpečné platby

  Doručujeme na slovenské doručovacie adresy.

Pre doručenie do zahraničia nás kontaktujte individuálne na info@ClassSLOVAKIA.sk

O knihe

Ďalšia dobrodružno-náučná kniha zo série "Slovensko – krajina plná tajomstiev" predstavuje Slovensko cez jeho prírodné bohatstvo – vodu. Slovensko je druhou krajinou na svete s najväčšou zásobou pitnej vody. Cieľom publikácie s podtitulom "Vodné dobrodružstvá 2" je hravým spôsobom naučiť čitateľov vnímať vodu inak. Prostredníctvom dobrodružných príbehov malého Miška, ktorý spolu so svojím otcom - lodným kapitánom navštívi vybrané lokality Slovenska, sa čitateľ oboznámi s rôznymi formami a spôsobmi využitia vody. Text je koncipovaný tak, aby motivoval k uvedomeniu si hodnoty vody a k zamysleniu, ako sa o toto prírodné dedičstvo treba starať, aby sa zachovalo aj pre nasledujúce generácie. Kniha je obohatená o ilustrácie s výpravno-náučným charakterom. Pridanou hodnotou ilustrácií sú zobrazené detaily objektov v prierezových pohľadoch, ktoré bežný pozorovateľ pri návšteve danej lokality nemá možnosť vidieť. Jazykové a vyjadrovacie prostriedky v texte sú nastavené pre deti so slovenským materinským jazykom vo veku 8 – 10 rokov. Dvojjazyčné spracovanie textov, ktoré sa vhodne prelínajú, umožní čitateľovi dobre sa orientovať v texte a budovať kvalitnú slovnú zásobu v oboch jazykoch. Formát, font a celkové spracovanie knihy sú volené tak, aby vyhovovali aj čitateľom v staršom veku

O príbehu

Na Lomnickom štíte zažije Miško nečakané dobrodružstvo, vďaka ktorému pochopí zložitý prírodný cyklus vody. Termálny prameň Trajan i minerálne pramene v Tatranskej kotline v ňom prebudia obdiv k prírodnému bohatstvu Slovenska. Vodný žľab v Rakytove mu pripomenie život našich predkov a predstaví originálny spôsob, ako ľudia v minulosti využívali vodu na uľahčenie svojej namáhavej práce. Prečerpávacia elektráreň na Čiernom Váhu uchváti Miška svojou dômyselnosťou pri premene energie vody na elektrickú energiu. Pri rybníkoch v Sennom Miško pochopí, že keď človek vhodne podporuje prírodné procesy, prináša to osoh prírode aj človeku. Na návšteve čistiarne odpadových vôd Miško spozná človekom vytvorený malý vodárenský kolobeh vody, proces čistenia vody a jej návratu do prírody. Rušný bratislavský prístav v ňom podnieti zamyslenie sa nad ekologickosťou dopravy. Ružínska priehrada, ktorá chráni ľudské obydlia pred nepriazňou vodného živlu, si počas dňa otvorených dverí vyslúži nielen Miškov obdiv a uznanie. Veľkým zážitkom bude návšteva jedinečnej Krásnohorskej jaskyne, ktorú vytvorila voda svojím pôsobením v dávnych dobách. Miško si počas prázdnin uvedomí, že najdôležitejším darom zeme je voda a jeho životným poslaním je chrániť ju.

Vyjadrenia

 1. Ing. László Sólymos (minister životného prostredia)

  "Neviem si predstaviť ťažšiu úlohu, ako sprístupniť malým čitateľom tak veľkú tému ako je voda, jej kolobeh a predovšetkým jej hodnota. A rovnako som si nevedel predstaviť, že niekto dokáže deťom podať odborné informácie tak neuveriteľne hravou formou. Preto je táto kniha pre mňa viac ako príjemným prekvapením."

 2. PhDr. Jozef Lapšanský, PhD. (riaditeľ spišskej knižnice)

  "Vodu vníma dnešný svet najmä ako nespútaný živel, zrejme aj pod vplyvom mediálnych obrazov rozličných živelných pohrôm. Autori druhého dielu Vodných dobrodružstiev sa odhodlali "spútať" námet vody do pútavých, textovo plastických, kultivovaných príbehov. Editorka knihy si stanovila detského čitateľa za prioritnú cieľovú skupinu, no projekt má veľmi sľubný potenciál osloviť kategóriu recipientov bez vekového ohraničenia."

 3. Lenka Šingovská (autorka myšlienky, vydavateľka)

  Spolupracujeme s váženými odborníkmi a majstrami pera a štetca aby sme jednu myšlienku premenili na realitu v podobe atraktívnej náučnej knihy. Len vďaka takejto úzkej spolupráci naše knihy môžu tvoriť vhodnú doplnkovú literatúru pre školopovinných žiakov, pre malých Slovákov žijúcich v zahraničí, ale aj tých čitateľov, ktorí si radi rozšíria slovnú zásobu v slovenskom alebo anglickom jazyku prostredníctvom obľúbenej témy."

 4. Dr. Eva Hadzima (honorárny konzul v Calgary)

  "Knižné publikácie z autorskej dielne vydavateľstva Class si u nás našli svojich vďačných čitateľov, pretože netradičným a pútavým spôsobom približujú krásy a prírodné bohatstvo Slovenska našim deťom - potomkom Slovákov, žijúcim v zahraničí."

Vydanie knihy podporili

partneri_pss.pngpartneri_byvajmelepsie.pngpartneri_steeling.pngpartneri_mondrev.pngpartneri_kkservis.pngpartneri_dhigroup.pngpartneri_se.pngpartneri_montin.pngpartneri_lubovnianka.pngpartneri_svftuke.png
ISBN: 978-80-972173-5-8