Knihobúdky plnia funkciu malej verejnej knižnice, z ktorej si čitateľ knihu vezme a po čase ju vráti, alebo prinesie ďalšie knihy, ktoré už prečítal a umožní im, aby dostali šancu na druhý dych a potešili aj niekoho iného.

Milá malá knihobúdka má veľkú moc vniesť zmenu do života jednotlivca i komunity. Jej sila spočíva v tom, že napomáha:

1. zlepšovať čitateľskú gramotnosť
V súčasnom pretechnizovanom svete sa výrazne mení životný štýl a kultúrne návyky ľudí. Vyrastá mladá generácia, ktorá uprednostňuje rýchle čítanie krátkych textov na internete. Knihobúdka nemá za cieľ učiť deti čítať, ale prinášať k nim nové podnety, podporovať v nich záujem o čítanie kníh a umožniť im znovuobjaviť potešenie z pekného čitateľského zážitku.

2. budovať komunitu
Pamätáte si časy, keď priečelia domov zdobili lavičky? V priateľskom rozhovore sa na nich usádzali susedia a v ich blízkosti sa hrávali deti. Lavičky pred domami sú dnes už zriedkavým javom, väčšina obyvateľov žije vo svojej súkromnej izolácii. Zriadením malej verejnej knižnice sa vytvára priestor na priateľské stretnutia a rozhovory nielen o témach, ktoré knihobúdka ponúka vo svojich knihách.

3. rozširovať čitateľské horizonty
Mnohí z nás majú doma súkromnú knižnicu. S dôkladnou starostlivosťou sme ju roky budovali a obohacovali o knihy, ktoré zodpovedajú nášmu záujmu, vkusu, ale i finančným možnostiam. Kniha z knihobúdky môže byť príjemným osviežením našich čitateľských zvyklostí a môže nám priniesť hodnotný čitateľský zážitok. Vyskúšajte to a zažite ten nový pocit, ktorý prinesie čítanie knižky od neznámeho darcu z knihobúdky.

4. rozvíjať štedrosť
Deti sa pri plnohodnotnom využívaní knihobúdky prirodzeným spôsobom naučia konať dobro. Osvoja si schopnosť podeliť sa s inými o knihy, ktoré už prečítali a môžu potešiť ďalšieho čitateľa. Knihobúdka bude hravým a nenásilným spôsobom viesť svojich používateľov k filozofii „dať veciam druhú šancu na život“. Predstavuje jedinečnú možnosť, ako viesť deti od útleho veku k uvedomelému spôsobu života.

Vstúpte do čarovného sveta zážitkových knihobúdok

Mojou predstavou bolo, aby zážitkové knihobúdky pôsobili ako rozprávkové domčeky a pútali pozornosť predovšetkým detí a zručnému majstrovi sa podarilo túto predstavu naplniť. Deti sú tvárne a je dôležité poskytnúť im vhodné impulzy, vďaka ktorým si môžu osvojiť schopnosť kritického myslenia. Knihobúdky v podobe rozprávkových domčekov, z ktorých každá má svojho zvieracieho patróna vyobrazeného na búdke, môže byť jedným z takých impulzov, ktoré v deťoch vzbudia záujem a privedú ich ku knihám. Z knihobúdok si knihy záujemcovia môžu vypožičať a po prečítaní vrátiť. Prostredníctvom zážitkových knihobúdok dávame do obehu aj naše zážitkové knihy, aby sme posolstvo v nich ukryté  sprístupnili zdarma verejnosti... viac sa dočítate v článku

knihobudka_stonozka_poproc.jpgknihobudka_myska_jasov.jpgknihobudka_macko_kosice sidlisko KVP_docarov park.jpgknihobudka_vrabcek_kosice sidlisko KVP_cottbuska.jpgknihobudka_liska_kosice juh_lomonosovova.jpgknihobudka_sovicka_tahanovce_zastavka zeliarska.jpgknihobudka_mravcek_stare mesto_tyrsovo nabrezieknihobudka_vevericka_stare mesto_park angelinumknihobudka_vcielka_stare mesto_tip top.jpgknihobudka_lienka_dvorniky-vcelare.jpg