Názov projektu: Zážitkové knihobúdky
Prijímateľ dotácie: Class SLOVAKIA o.z.
Začiatok realizácie: 01.08.2022
Ukončenie realizácie: 31.10.2022
Miesto realizácie: Poproč
Projekt pod názvom "Zážitkové knihobúdky" je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja.