Košice zaplavili zážitkové knihobúdky

Košice zaplavili zážitkové knihobúdky

Milé drevené domčeky v rovnakom štýle nájdete na troch miestach Starého Mesta, v obci Ťahanovce i v mestskej časti Košice – Juh a na sídlisku KVP. Pod palcom ich má Lenka Šingovská z ClassSLOVAKIA.sk, ktorá sa venuje mnohým aktivitám uchovávajúcim kultúrne a historické dedičstvo našich predkov.

Prvou knihobúdkou si pred časom splnila sen

Lenka začala najprv snívať o vlastnej knihobúdke, ktorú sa jej napokon vlani podarilo zrealizovať v jej rodnej obci. Nadšenie verejnosti ju však utvrdilo v tom, že by v tejto aktivite mala pokračovať.  „Mojou predstavou bolo, aby pôsobili ako rozprávkové domčeky a pútali pozornosť predovšetkým detí a zručnému majstrovi sa podarilo túto predstavu naplniť. Deti sú tvárne a je dôležité poskytnúť im vhodné impulzy, vďaka ktorým si môžu osvojiť schopnosť kritického myslenia. Knihobúdky v podobe rozprávkových domčekov, z ktorých každá má svojho zvieracieho patróna vyobrazeného na búdke, môže byť jedným z takých impulzov, ktoré v deťoch vzbudia záujem a privedú ich ku knihám,“ objasnila.

02.jpg

Samotná výroba a osadenie knihobúdky by za ideálnych podmienok zabrali sotva tri dni. Riešenie financovania a agenda súvisiaca s osadením knihobúdky vo verejnom priestranstve však v skutočnosti často trvá aj niekoľko mesiacov.

V čase nášho rozhovoru na území Košíc zrealizovala sedem knihobúdok. V mestskej časti Staré mesto sú umiestnené zatiaľ tri – Park Angelinum, námestíčko pri Tip Tope, Tyršovo nábrežie. V obci Ťahanovce pri zastávke MHD záujemcovia nájdu jednu knihobúdku. Ďalšia sa nachádza na detskom ihrisku na Lomonosovovej ulici v mestskej časti Košice – Juh. Dve knihobúdky boli osadené aj na sídlisku KVP – Cottbuská ulica za kostolom, Docárov park.

03.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg

Pravidelná údržba bude samozrejmosťou

L. Šingovskú by potešilo, keby sa knižné búdky stali predmetom záujmu nielen rodičov, ale aj pedagogických pracovníkov, ktorí by ich využili aj ako zastávky pri pravidelných prechádzkach s deťmi z materských škôl.

„Keby hravým spôsobom využili výchovno-vzdelávací potenciál knihobúdky, tak by som mohla spokojne povedať, že sa moje očakávania späté s knihobúdkami naplnili.“

04.jpg

05.jpg

Knihobúdky bude v pravidelných intervaloch kontrolovať a vykonávať nevyhnutnú údržbu materiálov použitých pri výstavbe. Ako konštatuje, niektorí ľudia už vedia knihobúdky používať. Sú však aj takí, pre ktorých sú novinkou. „S radosťou však vediem rozhovory s malými i veľkými čitateľmi, ktorí sa o pravidlá používania knihobúdok zaujímajú a ochotne ponúkajú svoje prečítané knihy, aby tie dostali druhú šancu na život. Poniektorým okoloidúcim sa knihobúdky zdajú byť malé. Lepšia je však malá knihobúdka plná kníh, ktoré sa často obmieňajú, než veľká knihobúdka – viac prázdna, ako plná s pomaly sa obmieňajúcim obsahom,“ dodáva Lenka, ktorá sa tiež venuje tvorbe slovensko-anglických kníh o Slovensku, ktoré sú určené primárne pre detského čitateľa a približujú mu kultúrne a historické dedičstvo, prírodné bohatstvo i technické pamiatky a osobitosti Slovenska hravou formou.

09.jpg

Malé milé knihobúdky prvýkrát videla pred časom v zahraničí. Zaujali ju najprv svojím vzhľadom, neskôr v nich objavila hlbší potenciál. Okrem skrášlenia verejného priestoru a sprístupnenia kníh verejnosti totiž tieto búdky môžu vo veľkej miere: zlepšovať čitateľskú gramotnosť, budovať komunitu, rozširovať čitateľské obzory, rozvíjať štedrosť. Partnerom projektu je Knižnica pre mládež mesta Košice. Tento projekt je podporený projektom Košice 2.0, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom iniciatívy Mestské inovačné opatrenia.

Foto: archív Knižnica pre mládež mesta Košice
Zdroj: Andrea Bercik, indexmag.sk