lenka_singovska_orig_small.jpg
Srdečne vás vítam!

Dovoľte mi byť vašim sprievodcom

Predstavím vám Slovensko tak, ako ho nepoznáte. Volám sa Lenka Šingovská - som zakladateľkou vydavateľstva Class a zakladeľkou občianskeho združenia Class SLOVAKIA, som autorkou zážitkových projektov a zostavovateľkou publikácií, ktoré spája jedno - láska k vlasti. Životné skúsenosti a 5 rokov života v zahraničí a cudzej kultúre ma doviedli k poznaniu, že na korene a kultúru našich predkov by sme nikdy nemali zabudnúť. Iba vtedy, keď si uvedomujeme, odkiaľ pochádzame, môžeme prežiť plnohodnotný, šťastný a citovo naplnený život. Človek nemôže byť skutočne šťastný bez poznania svojich koreňov a miesta v spoločnosti a vo svete. Toto poznanie by som rada sprostredkovala ďalej. Mojou každodennou výzvou je hľadať spôsoby na prezentovanie týchto hodnôt ľuďom v dnešnej modernej spoločnosti. Nástrojom na dosiahnutie vyššieho cieľa sú pre mňa knihy. Vďaka nim môžem predstaviť Slovensko ako krajinu plnú tajomstiev a spájať generácie Slovákov bez rozdielu veku a geografickej polohy ich bydliska, ktorí prechovávajú vrúcny vzťah k našej domovine.

Knihy tvorím preto, aby v rukách čitateľov ožili

Motivujem rodičov i starých rodičov, aby spoločne s deťmi čítali príbehy, ktoré ich nabádajú k aktívnemu tráveniu času a podnecujúcim rozhovorom. Môžu sa spoločne vybrať navštíviť lokality spomenuté v knihách Class SLOVAKIA, aby prečítané príbehy ožili v ich skutočných dobrodružstvách, kde oni sami budú hlavnými aktérmi. Takto sa chvíle popretkávané silnými emóciami natrvalo zapíšu do spomienok na Slovensko.

Stovky podujatí. Tisícky stretnutí.

Svojimi aktivitami chcem poukázať na to, že hodnoty, ktoré nás obklopujú, nevznikli samé od seba. Vytvorili ich naši predkovia na zlepšenie svojho i nášho života, preto by sme k nim mali pristupovať s primeranou úctou a starostlivosťou. A naším poslaním je uchovať ich pre našich nasledovníkov, aby obohacovali aj ich život. Bonusom je, ak si diela mapujúce slovenské kultúrne dedičstvo, prírodu a technické pamiatky nájdu cestu aj za hranice našej vlasti. (Slovenská ambasáda v Londýne, Slovenská víkendová škola a škôlka v Londýne, Slovenské vzdelávacie centrum SiM - Slowakisch in München Zvonček, Slovenská škola v Calgary)

lenka_singovska_3.jpg

Osobná vďaka osobnostiam

Je dôležité, aby sa v dobe, ktorej vládnu moderné technológie, našli ľudia, ktorí cítia, že naša minulosť je pre nás rovnako dôležitá ako budúcnosť. Ľudia, ktorým nie je ľahostajný osud hodnôt vytvorených našimi predkami a svoju prácu sa rozhodli zasvätiť ich záchrane a osvete. Vyvíjam snahu dať im priestor vo svojich publikáciách a takýmto spôsobom vyjadriť vďaku za ich záslužnú činnosť a zároveň vzbudzovať záujem čitateľov o remeslá, profesie a tradície na ústupe.

Skvelý tím

Spolupracujem s variabilným tímom, ktorého skladba vždy zodpovedá tematickému zameraniu realizovaného projektu. Vo výsledku môžete najčastejšie obdivovať prácu majstrov štetca, pera a objektívu. K samotnej realizácii každého projektu však vedie dlhá cesta. Som vďačná všetkým, ktorí ma na nej sprevádzajú, podporujú a prispievajú k tomu, aby sa moje myšlienky mohli zhmotniť. Sú medzi nimi uznávaní odborníci, sponzori, nadšenci, kritici, ... Vďaka nim môžem recipientom odovzdávať trvalú hodnotu v nádeji, že takto spoločne prispejeme k pozitívnemu formovaniu budúcej generácie.

tim_2.jpg

O mne

Narodila som sa v Košiciach, kde som neskôr aj študovala geodéziu a kartografiu na Technickej univerzite. Vyštudovanému odboru som sa dlho nevenovala. Zacítila som volanie zahraničia a silná túžba po dobrodružstve ma priviedla do Londýna. Chcela som si len osvojiť anglický jazyk, no napokon som v Londýne zotrvala niekoľko rokov. Nadobudla som cenné skúsenosti v londýnskom vydavateľstve, na ktoré som nadviazala po svojom návrate na Slovensko. V roku 2015 som založila spoločnosť Class, ktorej hlavnou činnosťou je vydávanie slovensko-anglických kníh s tematikou mapovania kultúrneho, historického a prírodného bohatstva Slovenska. Neskôr som pristúpila k založeniu občianskeho združenia Class SLOVAKIA, ktorá sa zameriava na realizáciu zážitkových projektov. Svoje aktivity komunikujem pod značkou Class SLOVAKIA.