Tajomstvo skalného sokola (s podpisom autora)

Kniha Tajomstvo skalného sokola ponúka 76 povestí o Slovensku určených pre dospelých a deti. Dvojjazyčný text povestí o Slovensku umožňuje osloviť slovensky a anglicky hovoriacich čitateľov. Pútavé príbehy slovenských povestí inšpirujú k spoznávaniu Slovenska a nabádajú k návšteve slovenských miest obsiahnutých v knihe. Zasielame s podpisom autora. Záložka do knihy a doprava ZDARMA.

 • Autor konceptu: Lenka Šingovská
 • Text: Lenka Šingovská
 • Foto: Lenka Šingovská
 • Preklad: Jazyková agentúra WANT
 • Vydavateľstvo: Class
 • Rok vydania: 2023
 • ISBN: 978-80-973751-2-6

36,00 €
Množstvo
Skladom

 

Bezpečné platby

  Doručujeme na slovenské doručovacie adresy.

Pre doručenie do zahraničia nás kontaktujte individuálne na info@ClassSLOVAKIA.sk

O príbehu

Knižným hrdinom je sokol, kráľ výšok a symbol slobody. Jeho životným priestorom je bližšie neurčená lokalita na Slovensku. Na okolitú krajinu sa pozerá z veľkej výšky. Svojimi myšlienkami často zablúdi k ľuďom, ktorých občas zahliadne počas svojich letov, ako sa sťa mravce mrvia na zemi a stále niečo robia. Do blízkosti človeka sa však ešte nepriblížil. Občas sa cíti osamotený. O svojich rodičov prišiel hneď, ako sa naučil lietať. Odvtedy je sám, nemá nikoho blízkeho. Svoje dni napĺňa plachtením vo výškach, lovením a premýšľaním o ľuďoch, ktorí sú mu tak vzdialení. Často navštevuje svoje obľúbené miesto na okraji lesa. Je tam čudesná skala, ktorá mu prináša pocit pokoja a mladý sokol v nej nachádza oporu. Dokonca sa mu zdá, že skala vypínajúca sa k oblohe má tvar sokola. Silou myšlienok a túžob mladého sokola k nemu jedného dňa skalný sokol prehovorí. Hovorí zvláštne. Tajomne. Prezrádza, že je výtvorom človeka, ktorý ho pred mnohými rokmi vytesal do tvrdej skaly. Odkaz skalného sokola silno zapôsobí na slobodného vtáka a podnieti jeho záujem o zvláštneho tvora menom človek. Tajomný rozhovor dvoch sokolov postupne čitateľovi odkrýva dávnu minulosť našich predkov. Úvodný príbeh je tvorený rozprávaním skalného sokola, ktorý stráži toto tajomné miesto viac ako tisíc rokov. Mladý sokol hnaný túžbou po poznaní a posmelený tajomným spoločníkom letí do diaľav, aby na vlastné oči vzhliadol to, o čom jeho spoločník hovorí. Tieto zážitky a skúsenosti prinesú mladému sokolovi poznanie, že tajomné príbehy jeho spoločníka nie sú vymyslené. Predstavujú históriu, zrkadlenie túžob i kultúry ľudí žijúcich v kraji, ktorý sa rozprestiera pod jeho krídlami. Sokolí príbeh je doplnený krátkymi tradovanými a prerozprávanými povesťami zo 76-tich slovenských sídiel. Každá povesť je jedinečná. Ukrýva väčší či menší kúsok historickej skutočnosti, obohatený o osobitý fantazijný svet ľudí žijúcich v danej lokalite. Obrazovú časť knihy tvoria fotografie a erby miest.

Slovenské mestá, ktoré čitateľ nájde v knihe: Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štivnica, Bardejov, Bojnice, Bratislava, Brezno, Bytča, Čadca, Dobšiná, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Fiľakovo, Gelnica, Giraltovce, Handlová, Hlohovec, Hnúšťa, Holíč, Humenné, Hurbanovo, Ilava, Jelšava, Kežmarok, Komárno, Košice, Kráľovský Chlmec, Kremnica, Leopoldov, Levice, Levoča, Lipany, Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš, Martin, Michalovce, Modrý Kameň, Moldava nad Bodvou, Nitra, Nová Baňa, Nové Zámky, Pezinok, Piešťany, Prešov, Prievidza, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Šahy, Šamorín, Senec, Skalica, Snina, Spišská Belá, Spišská Nová Ves, Spišské Podhradie, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Tisovec, Topoľčany, Tornaľa, Trebišov, Trenčín, Trnava, Trstená, Tvrdošín, Veľký Šariš, Vranov nad Topľou, Vysoké Tatry, Žilina, Zlaté Moravce, Zvolen.

Cieľ knihy

Ambíciou knihy je osloviť čitateľov všetkých vekových kategórií pútavým náučným príbehom a inšpirovať ich k spoznávaniu Slovenska. Kniha prostredníctvom viac ako tisícročného symbolu sokola prítomného v našej kultúre umožní čitateľom nazrieť do dávnej minulosti a oboznámiť sa so životom našich predkov. Poodhalenie neznámej histórie a tradícií Slovanov podporí budovanie a upevňovanie národného povedomia. Zároveň bude toto poznanie viesť k pochopeniu iných národov, kultúr a náboženstiev. Dvojjazyčné spracovanie knihy umožňuje osloviť aj anglicky hovoriacich čitateľov žijúcich na Slovensku a zahraničných turistov. Kniha vo výraznej miere prispeje k podpore udržateľného cestovania a slowtravel.

Pôvod námetu

Námet knihy pramení v dávnej histórii Slovanov. Sokol bol ich posvätným vtákom a súčasťou ich každodennej kultúry. Tento symbol zanechal hlbokú stopu v našej minulosti. Starí Slovania (Slovieni) boli úzko spätí s prírodou. Hory a lesy boli ich prirodzeným prostredím pre život. Sokola uctievali ako symbol voľnosti a nebojácnosti. Na území obývanom Slovienmi, ktoré zahrňuje aj územie dnešného Slovenska, sa dodnes vyskytujú kultové miesta s motívom sokola. Príkladom sú podobizne sokola vytesané do skál, ktoré možno nájsť v západnej aj východnej časti Slovenska. Prítomnosť sokola v našej kultúre sa zachovala aj v podobe geografických pomenovaní lokalít, napr. tiesňava Veľký Sokol v Slovenskom raji. Sokol je tiež obľúbeným motívom v rozprávkach a povestiach, napr. povesť o hrade Sokoľ, ktorý je známy aj ako Košický hrad. Sokol bol symbolom odvahy a sily, preto sa v stredoveku používal ako diplomatický dar, či na lovecké účely pre panovníkov a šľachtické rody. Motív sokola našiel bohaté uplatnenie aj na vlajkách, minciach a v erboch.

O knihe v médiách

EASTmag - Autorkou najkrajšej knihy o Slovensku je Košičanka Lenka
Rádio Košice - Tajomstvo skalného sokola od Lenky Šingovskej zaujme obsahom aj ilustráciami

Vyjadrenia

 1. PhDr. Milan Kolcun (sprievodca, spisovateľ, talkmaster)

  "Šťavnatejšou stránkou minulosti je jej príbehovosť. V takto vzniknutých rozprávkach či legendách však nemusí všetko sedieť. Všeličo je tam vynechané, zredukované, na druhej strane obsahujú aj veľa domysleného. Veď počas stáročí sa kadečo menilo, podliehalo ďalším a ďalším komunikačným šumom. No a fantázia rozprávača či rozprávačov tiež pridáva svoje. Ale základný príbeh zostáva. A ten je vzácny. I teraz, po stáročiach, vysvetľuje pôvod názvov či javov okolo nás. Preto by sme na legendy, povesti ani rozprávky nemali zabúdať. Aby sa tak nestalo, je tu zborník príbehov viazaných na nejedno m(i)esto Slovenska. Nech je táto kniha návodom, ako cez príbehy vnímať esenciu toho ktorého mesta."

 2. Mgr. Juraj Vrábel (historik, referent tlačovo - komunikačného odboru v meste Sabinov)

  "Údelom dnešnej generácie, ktorá je nezdravo „napichnutá“ na sociálne siete je neutešený stav determinovaný nezáujmom o písané slovo, veď „všetko mám na sieti“. Otázka teda neznie, kde to je, ale kde sa to dá stiahnuť. Zdalo by sa, že písané slovo v úhľadnom knižnom formáte nebude mať miesto pre deti, mládež, ale aj dospelých, ktorí radi čítajú legendy s obsahom, kde síce možno ťažko nájsť historické jadro, no o to viac nás núti premýšľať, či doslova bádať po našich koreňoch a predkoch, ktorí vytvorili sídla, ktoré na našom krásnom Slovensku obývame. Vtáčia perspektíva sokolieho oka zaujme svojou originalitou a dáva tak dielu osobitný autorkin rukopis. Konštatovanie o tom, že knihy sú prekonaný formát teda neplatí pri autorke Lenke Šingovskej, ktorá jedinečným spôsobom spracovala povesti miest. Ilustrácie z fotografií a heraldický prínos v podobe erbov robia knihu vhodnou didaktickou pomôckou, či darčekom."

 3. PhDr. Jozef Lapšanský, PhD. (bývalý riaditeľ Spišskej knižnice v Spišskej Novej Vsi, načítavanie literatúry pre zrakovo postihnutých)

  "Chodí svojimi cestami rozprávačky. Zbiera slová a viaže ich do myšlienky. Spriada ich do múdrosti bez toho, aby nimi omotávala korisť. Nepozná násilie, ctí prostotu, počuje ticho, vidí tmu. Tak ju obdaril Stvoriteľ a ona mu udelený talent spláca. Vie ako sú dobro a zlo nerozlučne späté odvekými putami. Že láska a nenávisť sú odsúdené navždy žiť spolu. Prináša život do literatúry a literatúru do života. Lenka Šingovská zostáva svojmu autorskému i editorskému naturelu verná aj v tejto knihe. Povesti a legendy oslovujú čitateľa v symbióze textu a ilustrácií, čo vyvoláva alúziu na nezvalovské: „Každý obraz sa má vnímať ako báseň a každá báseň sa má čítať ako obraz.“ Povesť, legenda, mýtus a príbeh dostávajú v tejto knižtičke jedinečnú poetiku."

 4. PaedDr. Pavol Martinove (učiteľ)

  "Chvályhodný počin autorky obohacuje nás, čitateľov, o ďalší rozmer spoznávania našej domoviny – Slovenska. Splnila nám túžbu letieť, vzniesť sa do výšok a odtiaľ s nadhľadom vnímať dávne príbehy ľudí, ktoré boli odovzdávané z generácie na generáciu. Oprášené tajomstvá, viažuce sa k historickým osobnostiam alebo sídlam, sú obohatené zrnkom historickej skutočnosti. Pomocou symbolov v nás podnecujú rozvíjanie obrazotvornosti. Využitím súčasných fotografií slovenských miest a ich prepojením s povesťami, legendami a historickými príbehmi nás táto kniha dokáže aj bez cestovania preniesť na krídlach našej fantázie do mnohých slovenských miest, ktoré väčšinou poznáme len povrchne, ba skoro vôbec."

 5. Dr. Eva Hadzima (honorárny konzul v Calgary)

  "Knižné publikácie z autorskej dielne vydavateľstva Class si u nás našli svojich vďačných čitateľov, pretože netradičným a pútavým spôsobom približujú krásy a prírodné bohatstvo Slovenska našim deťom - potomkom Slovákov, žijúcim v zahraničí."

Vydanie knihy podporili

partneri_koucingsrespektom.pngpartneri_budamar.pngpartneri_stm.pngpartneri_fberg_sk.pngpartneri_fberg_en.pngpartneri_stm_solivar.png

Tabuľka dát

Počet strán
272
Väzba
pevná väzba bez prebalu
Rozmer
216x268 mm
Hmotnosť
1362 g
ISBN
978-80-973751-2-6
EAN
9788097375126
Rok vydania
2023
Vydanie
1
Jazyk
slovenský, anglický
Dĺžka čítania
5 hodín
Vydavateľstvo
Class
Pôvod
Class

Mohlo by vás zaujať aj