Slovensko - krajina plná tajomstiev, Prázdniny s deduškom

Kniha s podtitulom "Prázdniny s deduškom" je prvým dielom knižnej série "Slovensko - krajina plná tajomstiev", ktorá mapuje kultúrne, historické a prírodné bohatstvo Slovenska v dvojjazyčných náučno-dobrodružných knižných príbehoch pre deti a mládež.

 • Autor konceptu: Lenka Šingovská
 • Text: Lucia Stračiaková
 • Ilustrácie: Zuzana Fusková
 • Preklad: Aspena
 • Vydavateľstvo: Class
 • Rok vydania: 2016
 • ISBN: 978-80-972173-0-3
15,00 €
Množstvo
Vypredané

 

Bezpečné platby

  Doručujeme na slovenské doručovacie adresy.

Pre doručenie do zahraničia nás kontaktujte individuálne na info@ClassSLOVAKIA.sk

O knihe

Primárnym cieľom publikácie "Slovensko - krajina plná tajomstiev" a podtitulom "Prázdniny s deduškom" je osloviť zahraničných Slovákov, ktorých deti vyrastajú v novej domovine. Poslaním knihy je prostredníctvom pútavých príbehov budovať v deťoch vrúcny vzťah k domovskej krajine svojich rodičov – ku krajine, v ktorej žijú ich starí rodičia a ďalší príbuzní. Dynamické príbehy osadené do súčasnosti ponúkajú detským čitateľom zážitkové spoznávanie Slovenska, sprístupňujú im známe legendy, čerpajú z miestnych zvykov a tradícií. Súčasné Slovensko sa vo svete presadzuje svojou jedinečnou kultúrou a jej výnimočné aspekty sa stávajú známymi v celom svete (napr. vzory z čičmianskych maľovaných domov na oblečení olympijskej výpravy v Soči). Osobitostiam Slovenska je v knihe venovaná patričná pozornosť. Publikácia je členená na úvodný príbeh a päť inšpirujúcich výletov po Slovensku. Každý príbeh je doplnený celostranovou ilustráciou, ktorá reprezentuje kľúčovú udalosť deja odohrávajúceho sa v danej kapitole, a niekoľkými ilustračnými bodkami dotvárajúcimi atmosféru príbehu. Jazykové a vyjadrovacie prostriedky v texte sú nastavené pre deti so slovenským materinským jazykom vo veku 8 – 10 rokov. Dvojjazyčné spracovanie textov, ktoré sa vhodne prelínajú, umožní čitateľovi dobre sa orientovať v texte a budovať kvalitnú slovnú zásobu v oboch jazykoch. Formát, font a celkové spracovanie knihy sú volené tak, aby vyhovovali aj čitateľom v staršom veku.

O príbehu

Malá Sarah z Birminghamu cestuje spolu s rodičmi na Slovensko za babkou a deduškom, aby tu strávili letné prázdniny. Deduško, pôvodným povolaním historik, prijal ponuku sprevádzať deti z letného tábora po Slovensku. Je to pre Sarah vynikajúca príležitosť, ako stráviť prázdninový čas s rovesníkmi v tábore a zároveň spoznávať Slovensko. Detský tábor je situovaný v malebnej lokalite Vysokých Tatier, odkiaľ vyrážajú v sprievode deduška na dobrodružné výlety za tajomstvami, ktoré naša malá krajina ukrýva. Skupinka navštívi päť zaujímavých lokalít, aby tak spoznali čarovnú krásu čipkovaných domčekov v Čičmanoch, legendami opradenú postavu Jánošíka v Terchovej, lietajúceho mnícha Cypriána alebo pltníkov na Dunajci...

Piatym príbehom sa detské dobrodružstvá na Slovensku nekončia. Kniha s názvom "Slovensko - krajina plná tajomstiev" a podtitulom "Prázdniny s deduškom" má svoje náväzné pokračovanie s názvom "Prázdniny s deduškom 2". Pútavý dej nabáda čitateľa, aby sa vybral po stopách Sarah a jej deduška odhaľovať tajomstvá Slovenska a spoznávať krásy tejto malebnej krajiny v srdci Európy.

Vyjadrenia

 1. PaedDr. Alžbeta Bojková, PhD. (historička-didaktička)

  "Môžem konštatovať, že posudzovaná publikácia predstavuje originálny spôsob, ako priblížiť detskému čitateľovi naše historické a kultúrne dedičstvo. Text je ľahko čitateľný a pútavý."

 2. Lenka Šingovská (šéfredaktorka a vydavateľka)

  "Každý príbeh je situovaný do iného regiónu Slovenska a prostredníctvom miestnych povestí, tradícií, zvykov či architektonických pamiatok sa oboznámite s jeho historickým a kultúrnym dedičstvom. Regionálna história ukrýva v sebe veľký potenciál vychovávať k tolerancii, ľudskosti, ohľaduplnosti a k všeľudským hodnotám. Preto hlavným cieľom tejto publikácie je predstaviť odlišnosti jednotlivých regiónov Slovenska a jeho kultúrnu rozmanitosť, aby si čitateľ vytvoril obraz o bohatej minulosti našej krajiny a utvoril si k nej vrúcny vzťah."

Vydanie knihy podporili

partneri_pappstav.pngpartneri_mondrev.pngpartneri_domnaslovensku.png
ISBN: 978-80-972173-0-3