Zážitkové knihobúdky tešia čitateľov v Jasove i Poproči

Zážitkové knihobúdky tešia čitateľov v Jasove i Poproči

Zaregistrovali ste už zážitkové knihobúdky, ktoré sa rozmohli v Košiciach vďaka občianskemu združeniu Class SLOVAKIA? Postupne sa dostávajú už aj za hranice metropoly východu. V týchto dňoch totiž ich „rodinku“ obohatili dva nové prírastky v podobe knihobúdok v Poproči a Jasove.

Knihobúdky plnia funkciu malej verejnej knižnice, z ktorej si čitateľ knihu vezme a po čase ju buď vráti alebo prinesie svoje knižné poklady na výmenu. Prečítané knižky majú šancu potešiť nových nadšencov a opäť tak „ožívajú“. Projekt pod názvom „Zážitkové knihobúdky“ má pod palcom Lenka Šingovská z www.ClassSLOVAKIA.sk, ktorá sa venuje mnohým aktivitám uchovávajúcim kultúrne a historické dedičstvo našich predkov. Realizáciu a výstavbu nových knihobúdok v Jasove a Poproči finančne podporil Košický samosprávny kraj.

„Myslím si, že knihobúdky pomáhajú zlepšovať čitateľskú gramotnosť. Vyrastá mladá generácia, ktorá uprednostňuje rýchle čítanie krátkych textov na internete. Knihobúdka nemá za cieľ učiť deti čítať, ale prinášať k nim nové podnety, podporuje v nich záujem o čítanie kníh a umožňuje im znovuobjaviť potešenie z pekného čitateľského zážitku,“ domnieva sa L. Šingovská.

Ako konštatuje, knihobúdky tiež rozširujú čitateľské horizonty, keďže mnohí z nás majú v dnešnej dobe doma skôr len skromné knižnice orientované na vybraný obľúbený žáner. „Kniha z knihobúdky môže byť príjemným osviežením našich čitateľských zvyklostí a môže nám priniesť hodnotný čitateľský zážitok.“

Dôležitým faktorom je však tiež rozvíjanie štedrosti u detí, ktoré sa darovaním svojich prečítaných knižiek nenásilne učia filozofii „dať veciam druhú šancu na život“. Zároveň knihobúdky vytvárajú akýsi verejný priestor pre stretávanie sa a rozhovor.

Na dvoch za sebou nasledujúcich veselých podujatiach 12. októbra 2022 boli v Jasove a Poproči odovzdané do užívania dve knihobúdky. Za prítomnosti obce, pracovníkov referátu kultúry a malých čitateľov knihobúdka MYŠKA a zážitková knihobúdka STONOŽKA boli symbolicky uvedené do života posypaním jesennými lístami Malí čitatelia sa počas podujatia oboznámili s pravidlami používania knihobúdok. Čítanie o živote našich predkov v rôznych regiónoch Slovenska, rozprávanie o bohatej banskej minulosti a stretnutie s tvorcami detských kníh priamo pri knihobúdkach obohatilo malých i veľkých účastníkov o zážitky.

Zážitková knihobúdka v JasoveZážitková knihobúdka v JasoveZážitková knihobúdka v JasoveZážitková knihobúdka v Poproči

"Veľmi sa teším, že jedna takáto knihobúdka je už aj v Poproči. Jej uvedenie do života a teda do užívania sa udialo symbolicky pre toto obdobie – pre šťastie sme ju posypali opadaným jesenným lístím. Keďže knihobúdky prirodzene vytvárajú verejný priestor pre stretávanie sa ľudí všetkých vekových kategórií a ponúkajú príležitosti na rozhovor, verím, že tomu bude tak aj pri našej knihobúdke. Prajem jej, a predovšetkým vštkým Popročanom veľa príjemných zážitkov vďaka našej novej obecnej knihobúdke," vyjadrila sa starostka obce Poproč Iveta Komorová Hiľovská.

Zážitková knihobúdka v PopročiZážitková knihobúdka v PopročiZážitková knihobúdka v PopročiZážitková knihobúdka v PopročiZážitková knihobúdka v PopročiZážitková knihobúdka v PopročiZážitková knihobúdka v Poproči

Názov projektu: Zážitkové knihobúdky, Prijímateľ dotácie: Class SLOVAKIA o.z., Výška dotácie: 2 000 Eur, Začiatok realizácie: 01.08.2022, Ukončenie realizácie: 31.10.2022, Miesto realizácie: Jasov a Poproč, Odovzdané do užívania: 12.10.2022, Cieľ projektu: Knihobúdky plnia funkciu malej verejnej knižnice, z ktorej si čitateľ knihu vezme a po čase ju vráti. Napomáhajú budovať komunitu, rozvíjať kritické myslenie a vzbudzovať záujem o kultúrne a historické dedičstvo kraja prostredníctvom projektových aktivít.

Zážitková knihobúdka v Poproči