Kniha Tajomstvo skalného sokola nadchne. Prepracovanosťou i samotnou myšlienkou

Kniha Tajomstvo skalného sokola nadchne. Prepracovanosťou i samotnou myšlienkou

Niektoré knihy sú výnimočné. Je celkom jedno, či po nich siahnete ako dieťa, počas dospievania či v produktívnom veku – oslovia vás a často sa k nim s láskou vraciate, aj keď vás zdobia šediny. Pretože to, čo vo vás vyvolajú a zanechajú, je výnimočné bez ohľadu na okolnosti. Majú moc formovať vás, motivujú vás premýšľať nad hodnotami, vryjú sa vám hlboko do srdca. Knihy, ukrývajúce tento dar, sú jedinečné a vzácne.

Jednou z nich je i nový titul vydavateľstva www.ClassSLOVAKIA.sk s názvom Tajomstvo skalného sokola. Jedným slovom by sa dal pomenovať ako unikátny. Spracovaním, ale i samotnou myšlienkou. Obsahom, ale i posolstvom. Je to skrátka titul, ktorý má ambíciu stať sa obľúbeným titulom v každej rodine, kde ľudia radi čítajú.

Piplavá práca sa vyplatila

Cesta k nemu nebola jednoduchá. Nejde o knihu, ktorú autor „vypľuje“ v návale inšpirácie za pár týždňov. Práve naopak – chcelo to množstvo štúdia, piplavej práce, cestovania, vybavovania, tvorenia, opráv a zdokonaľovania. Lebo za každým hodnotným dielom sa vždy ukrýva dôkladná mravenčia práca, ktorá je pre čitateľa neviditeľná. Vie o nej len samotný autor, ktorý má víziu a kráča za ňou. A odmenou mu bude priazeň čitateľov, ktorí si v knihe budú s láskou listovať.

Nosným motívom knihy Tajomstvo skalného sokola je priblížiť verejnosti povesti o slovenských mestách, ale oboznámiť ju aj so znakmi využívanými v ich erboch a prostredníctvom fotografií z výšky priniesť netradičný pohľad na mestá očami dravca. Ten je i akýmsi sprievodcom, ktorý putuje krajinou a spoznáva zatiaľ nepoznané. Prečo sokol, ktorý bol posvätným vtákom Slovanov? A prečo takáto vzdelávacia, dokonca dvojjazyčná publikácia? Autorka Lenka Šingovská poodhalila kúsok zo svojej tvorivej cesty, ktorou pri príprave knižky prešla.

„Kniha nevznikla na základe jedinej myšlienky, ani kreatívnej inšpirácie. Pred rokmi som sa zaujímala o istú spoluprácu a upútal ma sokol. Sokol ako vták. Sokol ako symbol... Symbol sokola má hlbokú stopu v našej kultúre a ani sami poriadne netušíme, kde má svoj prapôvod. Stopa je taká stará, že nie je dôkladne zdokumentovaná. Preto burcuje fantáziu nejednému z nás. Spolupráca sa napokon nekonala, no vďaka tejto skúsenosti som získala úžasnú tému pre široký okruh mojich čitateľov, ktorá ich môže tešiť bez geografického obmedzenia miesta ich pôsobenia. Námet som dlho opatrovala "v zásuvke“. Počas minulých Vianoc som zo zvedavosti načrela do zdrojov o symboloch miest a obcí. A vtedy mi skrsla myšlienka spojiť sokolí príbeh čakajúci na svoju veľkú chvíľu s mestami a ich symbolmi,“ objasnila začiatky tvorby zaujímavej publikácie.

Autorka si knihu pripravila sama od A do Z

Dnes je v nej už spracovaných 76 príbehov – povestí – jednotlivých miest. Naplno začala na titule pracovať symbolicky 1. 1. 2023.

„V januári som začala oslovovať samosprávy vybraných slovenských miest so žiadosťou o súhlas s povolením publikovať erb mesta. Na prelome február - marec už boli vhodné podmienky na fotografovanie, preto som v tom čase najmä cestovala a fotografovala. Príroda sa na jar rýchle prebúdzala a z kapacitných dôvodov som nestihla vyfotografovať všetky vybrané mestá predtým, než stromy zazelenali. Súbežne s fotografovaním som študovala dostupné zdroje o slovenských mestách. Nadobudnuté informácie som využila pri príprave textov, ktoré boli prekladateľmi následne preložené do anglického jazyka. Tieto práce boli ukončené v auguste. Aktuálne sa venujem grafickým prácam, knižka by mala byť hotová v septembri.“

Tajomstvo-skalneho-sokola_ukazka_w.jpg

Nebýva zvykom, aby autor vymyslel projekt a sám ho celý aj zrealizoval – organizačne zabezpečil, zhotovil fotografie, napísal texty a dal knižke grafický vizuál. Za pol roka vytvorila Lenka titul, ktorý je naozaj výnimočný. Kvôli snímkam z výšky, ktoré chcela v knižke mať, musela často liezť na nedostupné miesta.

„Získavanie fotografií pre túto knihu bolo späté s istou dávkou dobrodružstva. Lietanie, výstupy na vysoké bralá, zdolávanie výšok v náročnom teréne či vysoké budovy ma vždy lákali. Čím vyššie bolo potrebné liezť kvôli fotkám, tým väčšie potešenie som nachádzala vo fotení. Niektoré stanovištia boli ľahko prístupné, iné si vyžadovali fyzickú zdatnosť a ochotu zašpiniť sa. Z logistických dôvodov nebolo možné vo všetkých mestách vopred dohodnúť prístup na vysoko položené miesto na získanie vhodného záberu do knižky, preto som občas musela improvizovať. S prekvapením som zistila, že neznámi ľudia, ktorých som náhodne oslovila a povedala im, na čom pracujem, sa s nadšením zapojili, aby mi pomohli.“

Pri získavaní zdrojov pre spracovanie textov jej pomáhalo množstvo pracovníkov knižníc, múzejných pracovníkov, sprievodcov v turistických informačných centrách i historikov. „V neposlednom rade aj moja rodina, ktorá mi pomáhala vytvoriť čo najlepšie podmienky na štúdium získaných materiálov, ktoré som potrebovala zvládnuť v relatívne krátkom čase.“

Využijú ju i pedagógovia?

Podľa jej slov je kniha určená čitateľom všetkých vekových kategórií.

„Moja doterajšia tvorba je primárne určená pre deti. Na podujatiach pre čitateľov, na ktorých sa pravidelne zúčastňujem, som si všimla záujem dospelých o literatúru s podobným zameraním. Vždy pozorne počúvam spätnú väzbu a podľa nej usmerňujem svoju ďalšiu tvorbu. Touto knihou by som rada oslovila dospelých, ktorí uprednostňujú knihy s bohatšou obrazovou časťou a kratšími textami, ale od kníh na trhu ich často odrádzajú detské ilustrácie. Kniha Tajomstvo skalného sokola je napísaná práve pre nich. Jazykové a vyjadrovacie prostriedky sú však volené tak, aby vyhovovali aj mladým čitateľom.“

V knihe čitateľ nájde tradované a prerozprávané povesti, ale i príbehy, ktoré autorka napísala po naštudovaní faktov zo života historických osobností. Ktorá povesť či príbeh patria k jej najobľúbenejším?

„Je pre mňa ťažké vybrať si. Blízka mi je povesť o Urbanovi, ktorá sa viaže ku Košiciam. Okrem môjho lokálpatriotického cítenia mi je blízka aj kvôli tomu, že v nej nachádzam akúsi paralelu so súčasnosťou. Fascinovali ma aj životné príbehy historických osobností ako Gustáv Reuss, Máté Szepsi Laczkó, Mikuláš Konkoly-Thege, ktorí svojou duševnou činnosťou zanechali za sebou diela, ktoré dodnes existujú a sú súčasťou nielen nášho národného dedičstva,“ naznačila autorka, ktorá si vie predstaviť, že by kniha mohla byť aj skvelou učebnou pomôckou. „Cielene sa na to zameriavať nebudem. Poznám však svojich pravidelných čitateľov a viem, že je medzi nimi veľa učiteľov, ktorí radi využívajú moje knihy na obohatenie vyučovania. Predpokladám, že odhalia potenciál tejto knihy pre kreatívnu prácu so svojimi žiakmi. Poteším sa, ak to tak bude, keďže aj pri tvorbe tejto knihy som dbala na to, aby hravou formou učila.“

Mení pohľad na slovenské mestá

A ako Lenka zdôrazňuje, každý z nás vie, kde na Slovensku sa nachádza Liptovský Mikuláš, Trstená, Šahy, Hurbanovo, Revúca či Moldava nad Bodvou... ale možno len málokto ich osobne navštívil a pozná ich dôverne. Táto kniha zmení pohľad čitateľa na slovenské mestá. Vďaka nej si čitateľ uvedomí bohatú kultúrnu a historickú rozmanitosť našej malej krajiny, a to bez ohľadu na to, či žije na Slovensku alebo za jeho hranicami. „Ak čitatelia po knihe siahnu a prijmú ju ako sprievodcu, uvidia Slovensko z inej perspektívy a pootvoria sa im dvere k bádaniu tajomnej histórie. Anglické texty môžu napomôcť čitateľom pri budovaní slovnej zásoby v cudzom jazyku. A kniha vo výraznej miere prispeje k podpore udržateľného cestovania a slowtravel,“ dodala L. Šingovská.

Jej kniha Tajomstvo skalného sokola je rozprávková. Nie preto, že by ponúkala rozprávky, ale preto, že približuje tradované a prerozprávané povesti a príbehy zo života, prepája ich s túžbami a kultúrou obyvateľov jednotlivých miest, korení to krásou erbov a unikátnymi fotografiami. A sokol? Ten po spoznaní histórie a ľudských tajomstiev nájde svoje šťastie. Možno ho vďaka knižke nájdete aj vy.

Slovenské mestá, ktoré čitateľ nájde v knihe:

Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bojnice, Bratislava, Brezno, Bytča, Čadca, Dobšiná, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Fiľakovo, Gelnica, Giraltovce, Handlová, Hlohovec, Hnúšťa, Holíč, Humenné, Hurbanovo, Ilava, Jelšava, Kežmarok, Komárno, Košice, Kráľovský Chlmec, Kremnica, Leopoldov, Levice, Levoča, Lipany, Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš, Martin, Michalovce, Modrý Kameň, Moldava nad Bodvou, Nitra, Nová Baňa, Nové Zámky, Pezinok, Piešťany, Prešov, Prievidza, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Šahy, Šamorín, Senec, Skalica, Snina, Spišská Belá, Spišská Nová Ves, Spišské Podhradie, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Tisovec, Topoľčany, Tornaľa, Trebišov, Trenčín, Trnava, Trstená, Tvrdošín, Veľký Šariš, Vranov nad Topľou, Vysoké Tatry, Žilina, Zlaté Moravce, Zvolen.

Prečo sokol?

Sokol bol posvätným vtákom starých Slovanov. Prítomnosť sokola v našej kultúre sa zachovala aj v podobe geografických pomenovaní lokalít, napr. tiesňava Veľký Sokol v Slovenskom raji. Sokol je tiež obľúbeným motívom v rozprávkach a povestiach, napr. v povesti o hrade Sokoľ, ktorý je známy aj ako Košický hrad. Sokol bol symbolom odvahy a sily, preto sa v stredoveku používal ako diplomatický dar, či na lovecké účely pre panovníkov a šľachtické rody. Motív sokola našiel bohaté uplatnenie aj na vlajkách, minciach a v erboch.

Sokol

Vyjadrenia

"Šťavnatejšou stránkou minulosti je jej príbehovosť. V takto vzniknutých rozprávkach či legendách však nemusí všetko sedieť. Všeličo je tam vynechané, zredukované, na druhej strane obsahujú aj veľa domysleného... Ale základný príbeh zostáva. A ten je vzácny. I teraz, po stáročiach, vysvetľuje pôvod názvov či javov okolo nás. Preto by sme na legendy, povesti ani rozprávky nemali zabúdať. Aby sa tak nestalo, je tu zborník príbehov viazaných na nejedno m(i)esto Slovenska. Nech je táto kniha návodom, ako cez príbehy vnímať esenciu toho ktorého mesta." PhDr. Milan Kolcun (sprievodca, spisovateľ, talkmaster)

"Konštatovanie o tom, že knihy sú prekonaný formát, neplatí pri autorke Lenke Šingovskej, ktorá jedinečným spôsobom spracovala povesti o slovenských mestách. Ilustrácie z fotografií a heraldický prínos v podobe erbov robia knihu vhodnou didaktickou pomôckou, či darčekom." Mgr. Juraj Vrábel (historik, referent tlačovo - komunikačného odboru v meste Sabinov)

"Chodí svojimi cestami rozprávačky. Zbiera slová a viaže ich do myšlienky. Spriada ich do múdrosti bez toho, aby nimi omotávala korisť. Nepozná násilie, ctí prostotu, počuje ticho, vidí tmu. Tak ju obdaril Stvoriteľ a ona mu udelený talent spláca. Vie, ako sú dobro a zlo nerozlučne späté odvekými putami. Že láska a nenávisť sú odsúdené navždy žiť spolu. Prináša život do literatúry a literatúru do života. Lenka Šingovská zostáva svojmu autorskému i editorskému naturelu verná aj v tejto knihe. Povesti a legendy oslovujú čitateľa v symbióze textu a ilustrácií, čo vyvoláva alúziu na nezvalovské: „Každý obraz sa má vnímať ako báseň a každá báseň sa má čítať ako obraz.“ Povesť, legenda, mýtus a príbeh dostávajú v tejto knižtičke jedinečnú poetiku." PhDr. Jozef Lapšanský, PhD. (bývalý riaditeľ Spišskej knižnice v Spišskej Novej Vsi, načítavanie literatúry pre zrakovo postihnutých)

Dr. Eva Hadzima (honorárny konzul v Calgary)

"Knižné publikácie z autorskej dielne vydavateľstva Class si u nás našli svojich vďačných čitateľov, pretože netradičným a pútavým spôsobom približujú krásy a prírodné bohatstvo Slovenska našim deťom - potomkom Slovákov, žijúcich v zahraničí."

Text: Andrea Bercik Nitkulincová
Foto: Lenka Šingovská