Po stopách kocúra Felixa

Po stopách kocúra Felixa je unikátna kniha pre deti a predškolákov s ilustráciami maľovanými akvarelom.

 • Autor konceptu: Lenka Šingovská
 • Text: Lenka Šingovská
 • Ilustrácie: Katarína Barlová
 • Preklad: Aspena
 • Vydavateľstvo: Class
 • Rok vydania: 2019
 • ISBN: 978-80-972173-8-9
13,00 €
Množstvo
Skladom

 

Bezpečné platby

  Doručujeme na slovenské doručovacie adresy.

Pre doručenie do zahraničia nás kontaktujte individuálne na info@ClassSLOVAKIA.sk

Kniha prevedie deti a predškolákov regiónmi Slovenska

Prostredníctvom rozprávkovo čarovnej knihy pre predškolákov Po stopách kocúra Felixa sa čitatelia dostanú do rôznych regiónov Slovenska, aby spoznali ich prírodné i kultúrno-historické osobitosti. Nerozlučným spoločníkom je roztomilý kocúr Felix, ktorý sprevádza detského čitateľa na objavných cestách po Slovensku. Ilustrovaná publikácia je určená pre deti od 4 rokov a obzvlášť poteší predškolákov. "Stopovaním" kocúra Felixa deti hravým spôsobom spoznajú zvieratá, rastliny, stavby, odievanie i spôsob života našich predkov vo vybraných regiónoch. V siedmich kapitolách tejto knihy postupne odhalia podoby života v zradných horách, v tajomnom lese, v kráľovskom meste, na salaši i na dedine, na gazdovskom dvore a pri vodnom mlyne. Pútavé obrazové stvárnenie regiónu je doplnené o krátke rozprávanie opisujúce "dianie" na ilustrácii v slovenskom aj v anglickom jazyku. Deti sa vďaka ilustráciám prenesú do doby dávno minulej, ktorú už sami nemôžu zažiť. Veľká mapa s vyznačenými regiónmi v úvode publikácie umožní vytvorenie reálnej predstavy o polohe a rozlohe navštívených regiónov v rámci Slovenskej republiky. Ilustrovaný prehľad zvierat v závere publikácie plní úlohu praktického slovníka a efektívne rozvíja slovnú zásobu. Publikácia nenásilným spôsobom napomáha budovaniu a rozvíjaniu národného povedomia v útlom veku dieťaťa. Pripravuje predškolákov na všetky skolské predmety v prvom ročníku. Zároveň efektívne rozvíja slovnú zásobu, prihovára sa k slovenským deťom so záujmom o znalosť anglického jazyka, ale aj k deťom zahraničných Slovákov so záujmom o udržiavanie kontaktu s krajinou i jazykom svojich predkov. Detský čitateľ doma i v zahraničí sa vďaka absolvovaným knižným potulkám po Slovensku bude vedieť ľahko identifikovať s prírodným i kultúrno-historickým dedičstvom svojich predkov. Vďaka tejto knihe sa v detských srdciach ukryjú obrázky z nášho krásneho Slovenska, ktoré ich budú sprevádzať celým životom.

Deti a predškoláci spoznajú zvieratá a tradičné povolania našich predkov

1. ŽIVOT PRI VODE vodné vtáctvo, riečne ryby, rákosie, hlavové vŕby, diviaky, vodný kolový mlyn, ryžovanie zlata, plte, bobor, kačky, bocian, žaba 2. ŽIVOT NA PLANINE vlk, líška, dravé vtáctvo, salaš, ovce, bača, valasi, výroba ovčiarskych produktov 3. ŽIVOT V LESE medveď, jeleň, ďateľ, horáreň, lesník, drevorubači, zvážanie dreva, parná lokomotíva, pne stromov, sojka 4. ŽIVOT VO VYSOKOHORSKOM PROSTREDÍ pleso, kamzíky, svište, vtáctvo, vysokohorská flóra, kamenná chata, nosiči, náznaky pozostatkov snehu 5. ŽIVOT NA DEDINE drevené chalúpky, včelárstvo, ručné práce - tkanie, vyšívanie, šitie a zdobenie krojov, pečenie chleba, ručná výroba obuvi 6. ŽIVOT V KRÁĽOVSKOM MESTE kráľovské mesto, kremnická mincovňa, hrad, kostol, bane, baníci 7. ŽIVOT NA GAZDOVSKOM DVORE gazdovstvo, domáce zvieratá a starostlivosť o ne, dom so slamenou strechou, práca na roli, poľnohospodárske produkty, pranie v potoku, lastovičky

Vyjadrenia

 1. PhDr. Jozef Lapšanský, PhD. (riaditeľ spišskej knižnice)

  "Námet knihy svedčí o odvážnych ambíciách editorky aj autorského tímu, najmä v stanovení primárnej cieľovej skupiny čitateľov. Publikácia má precíznu koncepciu, členenie na kapitoly vytvárajúce tematicky pestrý, príťažlivý celok, ktorý má perspektívny potenciál osloviť, zaujať malých recipientov a obohatiť ich klí-čiace vedomostné horizonty. Doterajšia knižná tvorba vydavateľstva Class sa vyznačuje kultivovanosťou textu, štýlom, výtvarnou invenciou a skvelou typografiou. Tieto charakteristické črty sa premietli do knižtičky o Felixových potulkách. Slovenskú prózu tak obohatil hodnotný titul symbioticky integrujúci mystérium rozprávky s poznávaním krás krajiny pod Tatrami."

 2. Milan Kolcun (sprievodca a spisovateľ)

  "Kniha vhodnou formou približuje svet našich prastarých rodičov. Deťom poskytuje slovnú zásobu mnohých menej používaných slov, z ktorých sa čoraz rýchlejšie stávajú archaizmy. Knižka tak buduje jazykové povedomie najmenších čitateľov, keďže obohacovaním slovnej zásoby ich pripravuje na knihy slovenskej klasiky (i tzv. povinného čítania) najmä z rurálneho prostredia. Autorka veľmi vhodne ponachádzala reálne lokality, v ktorých môžeme nadobudnúť kontakt s týmito reáliami aj teraz, a pritom nejde o skanzeny."

Vydanie knihy podporili

partneri_pappstav.pngpartneri_byvajmelepsie.pngpartneri_teho.pngpartneri_pappstav.pngpartneri_pappstav.png
ISBN: 978-80-972173-8-9