Haris Biskos - UIA EXPERT A URBANISTA sa zaujímal o zážitkové knihobúdky

Haris Biskos - UIA EXPERT A URBANISTA sa zaujímal o zážitkové knihobúdky

Haris Biskos - UIA expert a urbanista sa zaujímal o zážitkové knihobúdky, ktoré sú výstupom výzvy Inovuj ty! Do výzvy sa v roku 2021 zapojilo aj občianske združenie Class SLOVAKIA o.z. a svojim projektom "Sieť knihobúdok" uspelo.

V prvej polovici roka 2022 bolo na území mesta Košice vybudovaných 7 zážitkových knihobúdok. Okrem možnosti bezodplatnej výmeny kníh zážitkové knihobúdky umožňujú miestnym detičkám zažiť spoločné čítanie pri knihobúdkach. Jeden by mohol povedať, že k tomu, aby si deti čítali, nie je potrebné chodiť ku knihobúdkam... My si myslíme opak. Zážitkové knihobúdky a aktivity zacielené na detského recipienta majú neoceniteľný prínos pre komunitný život predovšetkým v tom, že hravou formou vychovávajú deti, aby sa zaujímali o veci verejné. Navyše sa pomocou vhodného výberu literatúry a tém zameriavame na budovanie národného povedomia v deťoch už od útleho veku.

Expertovi z Grécka sme 7. mája odprezentovali projekt "Sieť knihobúdok" a podelili sme sa o skúsenosti, ktoré sme nadobudli počas implementácie projektu v priebehu mesiacov marec-apríl-máj. Otázky, ktoré sme dostali sa zameriavali predovšetkým na priebeh komunikácie so samosprávou a na udržateľnosť projektu. Navštívili sme spoločne zážitkovú knihobúdku osadenú na detskom ihrisku na Lomonosovovej ulici, kde Haris ocenil dizajn knihobúdky a miesto umiestnenia.

"Samospráva má fungovať ako facilitátor, ktorý spojí všetky zainteresované strany, vytvorí podmienky pre spoluprácu, vybuduje dôveru medzi partnermi a zabezpečí udržateľnosť riešení,“ zdôrazňuje Haris a potvrdzuje, že naše zážitkové knihobúdky a aktivity okolo nich sú ukážkou ako má spolupráca fungovať.

V súčasnosti aktívne pracujeme na popularizácii zážitkových knihobúdok umiestnených v mestských častiach: Staré mesto, Juh, KVP, Ťahanovce.

Kto je Haris Biskos:
https://kosice2.sk/novinky/celit-vyzvam-znamena-vytvorit-priestor-pre-vznik-inovacii/
https://www.harisbiskos.com