Slávnostná konferencia k 20. výročiu založenia Slovenského vodohospodárskeho podniku

Slávnostná konferencia k 20. výročiu založenia Slovenského vodohospodárskeho podniku

"Slovensko - krajina plná tajomstiev, Vodné dobrodružstvá" boli pri tom tiež. Bola uvedená do života 26. septembra v Banskej Štiavnici. Krstnými rodičmi sa stali generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku Ing. Stanislav Gáborík a v mene ministra životného prostredia Lászla Sólymosa ju pokrstil štátny tajomník Ing. Norbert Kurilla, PhD.

Uvedenie knihy
Knižka učí deti obdivovať a vážiť si vodný živel

O tom, akým fascinujúcim živlom je v skutočnosti voda, sa dočítate v neštandardnej publikácii "Slovensko – krajina plná tajomstiev, Vodné dobrodružstvá". Knižka vhodná ako doplnková literatúra pre žiakov základných škôl zmení vaše nazeranie na toto prírodné bohatstvo natoľko, že sa naňho už nikdy nebudete pozerať ako predtým.

Dvojjazyčný slovensko-anglický titul, ktorý môže slúžiť aj ako zdroj na budovanie slovnej zásoby, približuje v desiatich kapitolách rozmanité podoby vody a profesie s ňou prepojené. Napriek náučnému charakteru nepôsobí stroho, práve naopak. Informácie podáva malým i veľkým čitateľom prostredníctvom dobrodružných príbehov malého Miška, čím si rýchlo a intenzívne získava ich pozornosť.

Výsledok práce odborníkov
Deti získajú vďaka zápletkám potrebu vodu chrániť, obdivovať a zaujímať sa o ňu. Cieľovou skupinou sú tiež malí Slováci žijúci za hranicami Slovenska, ktorí si vďaka knižke vybudujú vrúcny vzťah k domovine ich rodičov či prarodičov.

"Publikácia je výsledkom tvorivej snahy kreatívneho tímu vydavateľstva Class v spolupráci s odborníkmi Slovenského vodohospodárskeho podniku. Jej hlavným cieľom je naučiť deti vnímať vodu inak," naznačila autorka myšlienky Lenka Šingovská z vydavateľstva Class.

Prierezy i mapy
Malý Miško navštívi so svojím ockom – lodným kapitánom, počas prázdnin vybrané lokality Slovenska, kde sa postupne stretne s rôznymi formami vody. Pútavý text vkusne dopĺňajú ilustrácie s výpravno-náučným charakterom, ktoré okrem iného zobrazujú aj detaily vodných objektov formou prierezových pohľadov, ktoré sú bežnému návštevníkovi skryté, ako aj maľované mapy jednotlivých lokalít.

"Miško s ockom navštívia napríklad najväčšiu zásobáreň pitnej vody na Slovensku – priehradu Starinu i prirodzenú zásobáreň podzemnej vody na Žitnom ostrove. Ich pozornosti neujde ani unikátny studený Herliansky gejzír, či Popradské pleso. Na Považských kaskádach a v Gabčíkove spoznajú silu vody, na Štiavnických tajchoch sa presvedčia o rôznych možnostiach jej využitia," dodala L. Šingovská.

Vážení krstní rodičia
Kniha bola uvedená do života 26. septembra v Banskej Štiavnici, a to na slávnostnej konferencii k 20. výročiu založenia Slovenského vodohospodárskeho podniku. Krstnými rodičmi sa stali generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku Ing. Stanislav Gáborík a v mene ministra životného prostredia Lászla Sólymosa ju pokrstil štátny tajomník Ing. Norbert Kurilla, PhD.

---------------------------------------------------

Foto: archív SVP