Rádio Regina Východ

Reportáž o projekte "Slovensko - krajina plná tajomstiev" v rádiu Regina, 25.01.2018