Mapovanie kultúrneho a historického dedičstva Knižnica prof. Štefana Pasiara v Hnúšti

Mapovanie kultúrneho a historického dedičstva Knižnica prof. Štefana Pasiara v Hnúšti

1.apríla sa v našej knižnici uskutočnila beseda s Lenkou Šingovskou - šéfredaktorkou vydavateľstva Class Košice a autorkou projektu "Slovensko - krajina plná tajomstiev". Žiakom našich základných škôl predstavila prostredníctvom kníh s podtitulom "Prázdniny s deduškom" kultúrnu a historickú rozmanitosť Slovenska. Žiaci sa tak aktívne zapájali do besedy a spoznávali rôzne "tajomstvá" našich regionov. Veľké poďakovanie patrí všetkým zúčastneným žiakom, pedagógom a v neposlednom rade Lenke Šingovskej.

k_kniznica_hnusta_3.jpg

k_kniznica_hnusta_3.jpg

k_kniznica_hnusta_3.jpg

k_kniznica_hnusta_4.jpg