Mapovanie vodného bohatstva v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach

Mapovanie vodného bohatstva v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach

So žiakmi základných škôl sme si zopakovali rôzne formy a podoby vody. Pripomenuli sme si potrebu kolektivnej zodpovednosti pri ochrane tohto ničím nenahraditeľného média. Predstavili sme si povolania späté s vodou a dychvyrážajúce impozantné vodohospodárske stavby.