Vlastiveda hravou formou vďaka programu "Slovensko - krajina plná tajomstiev"

Vlastiveda hravou formou vďaka programu "Slovensko - krajina plná tajomstiev"

V Hnúšti sme sa stretli so žiakmi zo základnej školy hneď v dvoch za sebou nasledujúcich blokoch. Hlavnou témou bolo kultúrne a historické dedičstvo našich predkov. Vďaka náučnému programu a knihám s rovnakým názvom "Slovensko - krajina plná tajomstiev" sme si hravou formou priblížili poznatky z vlastivedy.