Slávnostné otvorenie školskej knižnice v ZŠ Eugena Rufinyho v Dobšinej

Slávnostné otvorenie školskej knižnice v ZŠ Eugena Rufinyho v Dobšinej

Počas slávnostného otvorenia školskej knižnice v ZŠ Eugena Rufinyho v Dobšinej sme sa s prvákmi vybrali na pomyselné potulky Slovenskom a stopovali sme kocúra Felixa. Neskôr sme sa stretli aj so žiakmi 5. ročníka, s ktorými sme hovorili o zašlej sláve banskej historie na Slovensku. Ako pomôcku sme použili knihu "Dodo v krajine permoníkov". O knihe už počuli v čase, keď sme spojili online na hodine slovenského jazyka a kniha bola ešte len v štádiu prípravy. Vedeniu školy a učiteľom ďakujeme za túto výnimočnú príležitosť.