Tretíkrát v Sabinove

Tretíkrát v Sabinove

Do Sabinova sme prišli malým čitateľom predstaviť roztomilého kocúra Felixa, ktorý sa potuluje po Slovensku a spoznáva jeho osobitosti. Hravou formou a veku primeraným spôsobom sme detičkám predstavili život našich predkov vo vybraných regiónoch, zopakovali si zvieratká a precvičili počítanie. Krátka exkurzia v knižnici spolu s programom deti motivovala k budúcej návšteve. V závere stretnutia sa detičky zahrali na ilustrátorov a kocúra Felixa farebne stvárnili podľa svojich predstáv.