b_knihobudka_lienka_1.jpg

Názov projektu: Knihobúdka LIENKA
Prijímateľ dotácie: Class SLOVAKIA o.z.
Názvy partnerov: Danucem Slovensko a.s. A CRH Company, Obec Dvorníky - Včeláre, Class SLOVAKIA o.z.
Začiatok realizácie: 01.08.2021
Ukončenie realizácie: 31.10.2021
Projekt pod názvom "Knihobúdka LIENKA" je financovaný z finančného príspevku z prostriedkov Danucem Slovensko a.s. v rámci programu "Naša Turňa a Dvorníky".

Pred niekoľkými rokmi upútali moju pozornosť milé malé domčeky s hodnotným posolstvom. Knihobúdky. Ako tvorca kníh pre malých i veľkých čitateľov oceňujem ich prínos v obohatení verejného priestranstva a považujem ich za výborný nástroj, ktorý pomáha priniesť knihy bližšie k čitateľom.

Začala som snívať o vlastnej knihobúdke, ktorá by ponúkala deťom aj ich rodičom moje knižky a sprístupňovala im tak posolstvo a hodnoty, ktoré sme zdedili po našich predkoch. Ale ako knihobúdku zrealizovať? Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že je to nenáročná záležitosť, knihobúdka je stavba a jej realizácia si vyžaduje istý čas a niečo aj stojí. V júli som zareagovala na podnet Obecného úradu Dvorníky-Včeláre a podala som žiadosť o podporu projektu v rámci grantovej výzvy iniciovanej CRH (Slovensko) a.s. Nad predmetom projektu som nemusela dlho premýšľať. Knihobúdka LIENKA - tak som ho nazvala. Projekt oslovil hodnotiteľov a knihobúdka podporu dostala.

Verím, že Knihobúdka LIENKA nájde svoje uplatnenie a okoloidúci rodičia alebo starí rodičia v nej objavia podnetné knižky pre svojich najmenších. Využívaním kníh z knihobúdky odovzdajú deťom do života vzácny dar: radosť z darovanej veci, ale aj potešenie z obdarovania iných. Prostredníctvom kníh z vydavateľstva Class SLOVAKIA budú navyše rozvíjať ich národné povedomie a hrdosť na posolstvo našich predkov, ktoré si zaslúži našu pozornosť a udržiavanie v mladej generácii.

20.10.2021 - Osadenie knihobúdky

26.10.2021 - Slávnostné odhalenie knihobúdky spojené so zážitkovým čítaním