Slovensko - krajina plná tajomstiev, Život na koľajniciach

Kniha s podtitulom "Život na koľajniciach" je piatym dielom knižnej série "Slovensko - krajina plná tajomstiev", ktorá mapuje kultúrne, historické a prírodné bohatstvo Slovenska v dvojjazyčných náučno-dobrodružných knižných príbehoch pre deti a mládež.

 • Autor konceptu: Lenka Šingovská
 • Text: Jana Paulusová
 • Ilustrácie: Zuzana Fusková
 • Preklad: Aspena
 • Vydavateľstvo: Class
 • Rok vydania: 2019
 • ISBN: 978-80-972173-7-2
19,50 €
Množstvo
Skladom

 

Bezpečné platby

  Doručujeme na slovenské doručovacie adresy.

Pre doručenie do zahraničia nás kontaktujte individuálne na info@ClassSLOVAKIA.sk

O knihe

Ďalšia dobrodružno-náučná kniha zo série "Slovensko – krajina plná tajomstiev" predstavujúca jedinečnosť Slovenska. Cieľom publikácie s podtitulom "Život na koľajniciach" je hravým spôsobom, prostredníctvom príbehu osadeného do súčasnosti, priblížiť čitateľovi krásy Slovenska. Predstaviť mu históriu i technické pamiatky dokumentujúce bohaté dejiny železničnej dopravy na našom území. Oboznámiť ho so zaujímavými povolaniami, ktoré môžu byť v súčasnosti na ústupe, ale ktoré zanechali výraznú stopu v našej histórii. V knižnom príbehu pred očami čitateľa zasväcuje železničiar na dôchodku svojho zvedavého synovca do tajov života na koľajniciach. V osobe strýka sa prelína silný osobný príbeh človeka s príbehom železnice, ktorý zahrňuje rôzne svety viacerých generácií.

Text je koncipovaný tak, aby si čitateľ uvedomil rozmanitosť a jedinečnosť jednotlivých regiónov Slovenska. Kniha je obohatená o ilustrácie s výpravno-náučným charakterom. Jazykové a vyjadrovacie prostriedky v texte sú nastavené pre deti so slovenským materinským jazykom vo veku 8 – 10 rokov. Dvojjazyčné spracovanie umožní čitateľovi dobre sa orientovať v texte a budovať kvalitnú slovnú zásobu v oboch jazykoch. Formát, font a celkové spracovanie knihy sú volené tak, aby vyhovovali aj čitateľom v staršom veku.

O príbehu

Tretiak Janko je nadšený modelár. Od malička obdivuje železnice a všetko, čo s nimi súvisí. Vlaky mu tak učarovali, že sa mu o nich aj sníva. Modelársky krúžok je jeho srdcovkou. Nadchádzajúca prázdninová prestávka ho preto napĺňa smútkom. Ako prežije leto bez svojich obľúbených modelov vláčikov? Ocko dostal skvelý nápad, ako svojmu synovi pripraviť nezabudnuteľné prázdninové dobrodružstvo...

Ockov brat Peter, ktorý celý život pracoval ako rušňovodič, si len pomaly zvyká na život dôchodcu. Hľadá, čím by naplnil svoje dlhé dni, keďže jeho deti žijú v zahraničí. Vie, že jeho synovec Janko je zručný modelár a že jeho srdcovkou sú železnice. S radosťou preto súhlasí s bratovým návrhom stráviť časť prázdnin s Jankom a predstaviť mu svet naozajstných vlakov. Janka čakajú neopakovateľné a nezabudnuteľné dva týždne v strýkovej domácnosti, počas ktorých sa budú spolu so strýkom venovať ich spoločnej vášni – vlakom.

Janko so strýkom zmapujú železničnú trať z Košíc do Čiernej nad Tisou - juhovýchodného cípu Slovenska, kde navštívia železničný uzol. Stretá sa tu trať normálneho rozchodu so širokorozchodnou traťou, po ktorej premáva rušeň 770.8 - jediný rušeň svojho druhu na Slovensku. Málokto vie, že Košicko-turnianska železničná trať je spätá s menom projektanta svetového formátu a košického rodáka Bélu Gerstera, ktorý projektoval Korintský prieplav a zúčastnil sa aj projektovania Panamského prieplavu. Aj keď v súčasnosti osobný vlak po celej trase nepremáva, v nedávnej minulosti po nej cestujúcich denne rozvážal historický motorový voz M131, ktorý Janko obdivuje v železničnom depe v Košiciach.

Na historicky dôležitej trase spájajúcej Bratislavu a Budapešť, v Nových Zámkoch, okrem rušňa nazývaného "Laminátka" nadchne mladého modelára aj rotunda a točňa kolosálnych rozmerov. Cestou z Košíc do Popradu prejdú cez najdlhší dvojkoľajný tunel na Slovensku a v Popradskom depe spoznajú "Papagája". Janko si uvedomí, že riadiť a vytápať parný rušeň nebolo vôbec ľahké. Členitý terén na trase Margecany – Tisovec je nádhernou prehliadkou umu a schopností našich predkov.

Mladý modelár obdivuje dômyselnosť železničných projektantov a staviteľov v podobe Telgártskej slučky a početných viaduktov. V Tisovci spozná svetový unikát v podobe plne funkčnej parnej ozubnicovej železnice. Janko sa dozvie, že uhorskej šľachte spríjemňovala pobyt v Tatrách i Tatranská ozubnicová železnica. Presvedčí sa, že minulá sláva "zubačky" nezhasla ani dnes. Cestou z Banskej Bystrice do Výhrevne Vrútky napočíta Janko 22 tunelov. Silným zážitkom je preňho dvojica rušňov – deduško "Sergej" a jeho súčasník "Dvojička". Oba rušne boli skonštruované na presun ťažkých nákladných vlakov náročným terénom.

V Žiline si obaja nadšenci nenechajú ujsť príležitosť na prehliadku prezidentských vozňov, ktorými sa viezli prezidenti Československa. Na historickej ceste pri príležitosti 100. výročia založenia spoločného štátu Čechov a Slovákov ich ťahá "Zelený Anton".

Vybudovanie Oravskej lesnej železnice bolo podnietené nárastom ťažby dreva a potrebou jeho zvažovania. Dnes na trati premáva turistický vlak, jazda ktorým je pre Janka príjemným zážitkom. Dvojtýždňové dobrodružstvo na koľajniciach uzavrie návšteva Múzea dopravy v Bratislave na Hlavnej železničnej stanici s prehliadkou expozície venovanej železničnej doprave.

Vyjadrenia

 1. Dr. Eva Hadzima (honorárny konzul v Calgary)

  "Knižné publikácie z autorskej dielne vydavateľstva Class si u nás našli svojich vďačných čitateľov, pretože netradičným a pútavým spôsobom približujú krásy a prírodné bohatstvo Slovenska našim deťom - potomkom Slovákov, žijúcim v zahraničí."

 2. Milan Kolcun (sprievodca a spisovateľ)

  "Budete prekvapení, koľko zaujímavostí je na železniciach! A to to možno ani nie ste najmladší. Pre dnešné deti prevažne vozené v autách je cesta vo vlaku zážitkom. Doprajme im ho s pridanou hodnotou, ktorou je táto knižka. Publikácia je aj vhodným darčekom pre akékoľvek deti či dospelých z celého sveta, ktorí prostredníctvom paralelného anglického textu objavia naše menej známe poklady. Hodnotný obsah s príbehom plným zaujímavostí sa spája s nádhernými a názornými ilustráciami. Kniha takto všestranne propaguje najekologickejší druh dopravy, o / v ktorom si každý môže aj čítať."

 3. Kamila Prextová (zast. Knižnica pre mládež mesta Košice)

  "Piaty diel knižnej série "Slovensko – krajina plná tajomstiev", s ktorým precestujeme vlakom po historicky dôležitých trasách Slovenska. Mladý modelár Janko so svojím strýkom, rušňovodičom, obdivuje prácu železničných projektantov a staviteľov. Viete kde je najdlhší dvojkoľajový tunel, poznáte plne funkčnú parnú ozubnicovú železnicu alebo čo všetko môžete vidieť v železničnom depe v Košiciach? Kniha poteší všetkých, ktorých spoločnou vášňou sú vlaky."

 4. Ing. Jiří Jančík (riaditeľ Sekcie prevádzky, prepravy a vozňovej služby, Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.)

  "Kniha s podtitulom "Život na koľajniciach", z autorskej dielne vydavateľstva Class, sa snaží detskému čitateľovi priblížiť zábavnou formou svet železnice súbežne s poznávaním jednotlivých regiónov Slovenska. Kniha v jednotlivých príbehoch (kapitolách) veľmi vhodne spája minulosť a jednotlivé historické udalosti so súčasnosťou a terajším stavom technickej úrovne našich železníc. Z tohto pohľadu hodnotím zvolenú tému ako krajne zaujímavú, poučnú a pre detského čitateľa pútavú. V diele bola použitá a popísaná železničná odborná terminológia správnym spôsobom. Detskému čitateľovi je vysvetľovaná vhodným a prístupným spôsobom, formou zaujímavých príbehov. Kniha po formálnej i obsahovej stránke cituje historické skutočnosti, udalosti a technický stav jednotlivých popisovaných strojov a zariadení tak, že všetky údaje sú v súlade so skutkovým stavom alebo s historickými podkladmi."

 5. PhDr. Jozef Lapšanský, PhD. (riaditeľ Spišskej knižnice)

  "Knihy Slovensko - krajina plná tajomstiev vyznievajú ako svedectvo systémového uvažovania, editorskej kreatívnosti zostavovateľky a najmä vysokej jazykovej kultúry vo všetkých zložkách štýlu popularizačnonáučnej spisby. Súbežne s kultivovanosťou textu sa doterajšie publikácie vydavateľky vyznačujú invenčnou výtvarnou aj typografickou úpravou."

 6. PaedDr. Alžbeta Bojková, PhD. (historička-didaktička

  "Veľkou pridanou hodnotou knihy je prepájanie historických a geografických tém spolu s anglickou verziou textu, čo umožňuje spoznávať Slovensko mladej generácii Slovákov žijúcich v zahraničí a zároveň deťom na Slovensku predstaviť zaujímavosti svojej rodnej krajiny v cudzom jazyku. Publikácia je preto z uvedených dôvodov vhodná nielen ako populárno - náučná literatúra pre deti a mládež, ale aj ako výborná didaktická pomôcka."

Vydanie knihy podporili

partneri_byvajmelepsie.pngpartneri_budamar.pngpartneri_btslovakia.pngpartneri_zscargo.pngpartneri_pappstav.png
ISBN: 978-80-972173-7-2