Slovenská škola a škôlka v Londýne

Slovenská škola a škôlka v Londýne

7. mája 2016 ubehlo čosi vyše roka od prvej myšlienky na vznik netradičnej knihy pre deti, ktorej poslaním je prostredníctvom dobrodružných výletov malej Sarah budovať v deťoch vrúcny vzťah k našej krajine. Dvojjazyčná publikácia "Slovensko - krajina plná tajomstiev" s podtitulom "Prázdniny s deduškom" poteší nielen malých zahraničných Slovákov, ale všetkých bez rozdielu veku s úzkymi väzbami so Slovenskom.

Dynamické príbehy ponúkajú čitateľom zážitkové spoznávanie rozmanitého historického dedičstva vybraných slovenských regiónov, sprístupňujú im známe legendy a čerpajú z miestnych tradícií.

Skupinka v knižnom príbehu navštívi päť zaujímavých lokalít na Slovensku, aby spoznali čarovnú krásu čipkovaných domčekov v Čičmanoch, legendami opradenú postavu Jánošíka v Terchovej, lietajúceho mnícha Cypriána či život pltníkov na Dunajci... Zvláštnosťou knihy je, že okrem historických postáv, s ktorými sa deti oboznamujú prostredníctvom rozprávania "svojho" deduška, v jednej z kapitol, venovanej spoznávaniu Košíc, do deja vstúpi aj reálna postava – sprievodca Milan Kolcun.

"Každý príbeh je doplnený celostranovou ilustráciou, ktorá reprezentuje kľúčovú udalosť deja odohrávajúceho sa v danej kapitole, a niekoľkými ilustračnými bodkami dotvárajúcimi atmosféru príbehu. Jazykové a vyjadrovacie prostriedky v texte sú nastavené pre deti so slovenským materinským jazykom vo veku osem až desať rokov. Dvojjazyčné spracovanie textov v slovenčine a angličtine umožní čitateľovi dobre sa orientovať v texte a budovať kvalitnú slovnú zásobu v oboch jazykoch," vyjadrila sa za kolektív tvorcov Lenka Šingovská, ktorá je zakladateľkou značky ClassSLOVAKIA.sk a ideovým tvorcom všetkých kníh z vydavateľstva Class.

Kniha o Slovensku svoju úspešnú púť odštartovala netradične v kruhu krajanov v Londýne. V spoločnosti detí a ich rodičov knihu pokrstila krstná mama Monika Polakovičová, riaditeľka Slovenskej víkendovej školy a škôlky v Londýne, a to hlinou zozbieranou z rôznych lokalít Slovenska. Prítomnosť hliny na slávnostnom akte krstu symbolizovala rodnú zem. Láska k nej bola kľúčovým motívom pre celý kolektív pri tvorbe knihy a rovnaká emócia bude sprevádzať aj jej čitateľov.

Piatym príbehom sa detské dobrodružstvá na Slovensku nekončia. Pripravuje sa totiž i pokračovanie, ktoré by sa k čitateľom mohlo dostať do konca roka. Čítajte ďalej o knihe

Učia sa s radosťou aj cez víkend

Sú vzdialené tisícky kilometrov od rodnej krajiny svojich rodičov, ale počas víkendov si vždy nájdu čas a zanietenie ísť do školy. Vyše päťdesiat detí sa pravidelne týždeň čo týždeň učí čítať, písať, spievať po slovensky a tiež tancovať pod vedením päťčlenného tímu kvalifikovaných učiteľov z rôznych regiónov Slovenska. Nielen lektori ale aj rodičia s nadšením zasväcujú deti do slovenských tradícií, ktoré oživujú aj prostredníctvom aktivít folklórneho súboru Sovička a preto nie je prekvapujúce, že sa v centre Londýna ozýva Kukulienka alebo aj piesne z horného Šariša.

"Slovaklearning je nezisková, slovenská víkendová škola a škôlka v Londýne pre deti od 0 do 14 rokov, žijúce vo Veľkej Británii. S myšlienkou vyučovať deti slovenčinu prišli rodičia, ktorí chceli, aby ich deti vedeli čítať, písať a rozprávať po slovensky. Medzi nimi bola aj Lola Kassovic - zakladateľka a prvá riaditeľka školy. Nekonečné množstvo rokovaní, hľadania sponzorov, vhodných priestorov, kvalifikovaného tímu a samozrejme húževnatosti a trpezlivosti za pomoci Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí prinieslo vytúžené ovocie a v novembri 2006 sa podarilo víkendovú školu otvoriť na pôde Slovenského veľvyslanectva v Londýne," oboznámila nás riaditeľka Monika Polakovičová, ktorá školu vedie a rozvíja od roku 2010.

Piatym príbehom sa detské dobrodružstvá na Slovensku nekončia. Pripravuje sa totiž i pokračovanie, ktoré by sa k čitateľom mohlo dostať do konca roka 2016.