KNIHA, E-KNIHA, AUDIO KNIHA

KNIHA, E-KNIHA, AUDIO KNIHA

Či má a či nemá význam čítať knihu, je otázka, nad ktorou by sa dalo diskutovať hádam aj celú noc.

Skeptik a človek necítiaci vôňu príbehu, by povedal, že čítanie odvádza pozornosť od života a ľudský problém sa vďaka nemu odsúva.

Naopak, ten, čo raz skúsil, ako chutí knižná láska, by sa nenechal odradiť, nikdy by nepripustil svet bez fantázie.

"Možno nie je problém v tom, že by sa ti čítanie nepáčilo," povedal by knižný zanietenec, "možno len potrebuješ inú formu."

A presne na to myslí i vydavateľstvo Class, ktoré prináša kombináciu radosti i múdrosti a navyše ju balí do atraktívneho obsahu. Pravda, niekto si môže povzdychnúť s otázkou, prečo by oné publikácie mali vynikať. A aj pre takého je odpoveď. Ak by totiž nestačilo už spomenuté, obrovským prínosom je i skutočnosť, že knihy sú dvojjazyčné, a tak sa okrem ľúbozvučnej slovenčiny, dá priučiť i jazyku anglickému.

Vo svojom zámere posúvať knižné bohatstvo vydavateľstvo Class nepoľavuje, ba čo viac, rozširuje pôsobnosť a vydáva sa za čitateľom tak, aby mu séria Slovensko - krajina plná tajomstiev, voňala blízkosťou a aby sa pamätalo na to, že človek je bytosť individuálna, majúca jedinečný prístup dokonca aj k literatúre.

Aby som však príliš nenapínala zvedavosť, na známosť sa dáva, že príbeh bude ponúkaný nielen v papierovej verzii, ktorá je, mimochodom, nezameniteľná, ale sprístupní sa aj v elektronickej a audio verzii.

AJ BEZ CESTOVANIA

Robí sa to ako ústretovosť voči trom skupinám, pre ktoré môže byť séria z dielne vydavateľstva Class, sprievodcom, tešiteľom i učiteľom.

Po prvé, sleduje sa záujem čitateľskej základne, ktorá síce pozná materinský jazyk, ale pre taký či onaký dôvod, musí žiť v zahraničí. Vďaka knihe si teda nielen oddýchne a povzbudí sa knižným príbehom, ale sa aj poprechádza po rodnej krajine. Nemusí ani nohu dvihnúť, a predsa dostane možnosť potúlať sa po Slovensku. Pre našinca bývajúceho v zahraničí, by bola papierová forma nevýhodná vzhľadom na vzdialenosť. Odosielanie by bolo nesmierne náročné, a čakanie zasa zdĺhavé. Preto sa buď zakúpi ekniha a pomocou čítacieho zariadenia sa prenesie domov, zopakuje sa, napríklad, slovná zásoba, alebo sa zvolí forma na počúvanie a Jozef Lapšanský, riaditeľ Spišskej knižnice, ktorý sa podujal na načítanie, rozozvučí aj tú najvzdialenejšiu domácnosť.

A že to má zmysel, napovie aj zopár riadkov od Martiny, ktorá momentálne obýva New York.

"Vydavateľstvo Class poznám už vyše dvoch rokov a všetky ich knižky som sem do Spojených Štátov už viezla párkrát, pretože sú jedinečné a veľmi užitočné pri predávaní a uchovávaní si našej kultúry. Od 2018 mávam stánok v rámci Festivalu Slovenského dedičstva v New Jersey (mimochodom najväčší slovenský festival tu v USA), kde knižky vydavateľstva Class stretávajú obrovský záujem. A to aj preto, lebo veľa návštevníkov sú tu potomkovia Slovákov, ktorí už Slovenčinu neovládajú, ale majú chuť, aby sa ich deti začali tomuto jazyku a kultúre venovať. Lenže v celých Spojených Štátoch a Kanade je cez milión ľudí so slovenskými koreňmi, a aby sa tieto náučné knižky dostali aj k nim a, samozrejme, aj do ostatných kútov sveta, bolo by v dnešnej dobe veľmi žiaduce, aby boli nahraté v audio forme tiež v oboch jazykoch - slovenčine, ale aj v angličtine."

Rovnako to vidí i Eva Hadzima, pôsobiaca ako honorárny konzul v Kanade.

"Aktivity vydavateľstva Class sú cielene zamerané na zahraničných Slovákov a budovanie aktívnej vzájomnej komunikácie. Knižné publikácie z autorskej dielne tohto vydavateľstva si u nás našli svojich vďačných čitateľov, pretože netradičným a pútavým spôsobom približujú krásy Slovenska našim deťom - potomkom Slovákov, žijúcim v zahraničí. Oceňujem jedinečnú koncepciu týchto publikácií, ktorá umne prepája prvky dobrodružného príbehu s informáciami mapujúcimi históriu, kultúrne dedičstvo a prírodné bohatstvo Slovenska."

ŠPECIÁLNE POTREBY

Po druhé, má sa na zreteli, že v krajine sa nachádza skupina občanov so špeciálnymi potrebami, ktorej zdravotný stav znemožňuje čítanie klasickým spôsobom.

Sú to ľudia so zrakovým hendikepom či iným ochorením a práve oni si nevedia dostatočne vynachváliť možnosť začleniť sa do spoločnosti i takto. Už len samotné zistenie, že tvorca knihy na nich myslí a záleží mu na tom, aby spoznali knižné príbehy a osobitosti našej vlasti, je motivácia natoľko silná, až sa nedá odolať a jednoducho sa musí podľahnúť týmto unikátnym sprievodcom.

NEUTÍCHAJÚCA ZVEDAVOSŤ

Nuž a nakoniec je tu jednotlivec, ktorého zvedavosť neuhasí nič. Nie je podstatné, či je vek vysoký alebo nízky, či je prostredie také alebo onaké, človek má chuť vzdelávať sa a dostať myseľ na nepoznanú plavbu. Vydavateľstvo Class si váži čitateľa bažiaceho po poznatkoch a aj pre neho je to určené. Aj on má nenahraditeľné miesto a bez neho by slovo bádanie stratilo svoj význam. Veď koniec koncov, ak by jedinec nemal túžbu objavovať, svet by bol ochudobnený o vynálezy, bez ktorých si väčšina nevie predstaviť jedinú hodinu. Ktovie, možno príbeh niekoho podnieti - niekoho, koho zvedavosť neuspí ani doba, ani nepriaznivá situácia a raz, možno raz, sa jeho počin zapíše do dejín. A prečo nie? Všetko je možné.

Napokon, aj to je dôvod, prečo si didaktička katedry histórie v Košiciach myslí, že vydavateľstvo Class má čím zaujať aj žiaka, ktorý sa trápi spoza lavice.

"Je to vhodné nielen ako populárno-náučná literatúra pre deti a mládež na Slovensku i v zahraničí, ale aj ako výborný didaktický prostriedok na hodiny dejepisu, geografie, multikultúrnej výchovy, alebo anglického jazyka."

A s tým sa nedá inak, iba súhlasiť. Bádateľ sa naučí čo-to o histórii či tajomstve Slovenska a rozšíri si slovnú zásobu v angličtine. Za takým niečím sa veru oplatí natiahnuť ruku.

Text: Michaela Mihoková, Foto: archív