Zemplínska knižnica v Trebišove

Zemplínska knižnica v Trebišove

Výstava ilustrácií "Slovensko - krajina plná tajomstiev" spojená s besedou zameranou na pokračovanie mapovania vodného bohatstva Slovenska odštartovala svoju púť v Zemplínskej knižnici v Trebišove.

Šéfredaktorka vydavateľstva Class, Lenka Šingovská, ukázala deťom prostredníctvom pútavých ilustrácií a veselých úryvkov z knihy "Slovensko - krajina plná tajomstiev, Vodné dobrodružstvá 2", ako každá kvapka vody predtým, než odtečie do oceána, poslúži ľuďom, aby jej púť mohla v nekonečnom cykle pokračovať.

Na besedu prišli aj maličké deti. Poniektoré mali iba 6 rôčkov. Napriek svojmu veku ich téma najvzácnejšieho bohatstva, vody, zaujala a mali veľa zvedavých otázok.

Hlavným cieľom pri tvorbe titulov zo série Slovensko - krajina plná tajomstiev bolo zaujať deti a hravou formou im predstaviť Slovensko. Prostredníctvom dobrodružných príbehov malého Miška čitateľom približujeme vodné bohatstvo Slovenska a odkrývame tajomstvá, ktoré nám odovzdali vážení odborníci.

Absolvovali sme dve veľmi príjemné besiedky so žiakmi základných škôl v Zemplínskej knižnici v Trebišove. Žiaci nás presvedčili, že rôzne formy a podoby vody dobre poznajú. Dobrodružné príbehy knižného hrdinu Miška a jeho psej kamarátky Lily, ktoré im vodné bohatstvo Slovenska približujú v podobe jedinečnej publikácie si hneď obľúbili. Veríme, že kniha bude pre deti nielen zdrojom informácií ale i nástrojom, vďaka ktorému si vypestujú vzťah k vodnému živlu a potrebu starať sa oň.