Mapovanie kultúrneho a historického dedičstva v Mestskej knižnici Ruda Morica v Stupave

Mapovanie kultúrneho a historického dedičstva v Mestskej knižnici Ruda Morica v Stupave

V piatok 8. júna 2018 dopoludnia sa v Mestskej knižnici Ruda Morica v rámci výstavy ilustrácii MAPOVANIE KULTÚRNEHO A HISTORICKÉHO DEDIČSTVA uskutočnili dve sprievodné besedy s vydavateľkou a autorkou projektu Slovensko – krajina plná tajomstiev Lenkou Šingovskou. Besied sa zúčastnili dve triedy štvrtého ročníka Základnej školy kpt. J. Nálepku v Stupave. Pani Šingovská deťom predstavila dve knihy, ktorých je spoluautorkou: Prázdniny s deduškom a Prázdniny s deduškom 2.

Obe knihy sú dvojjazyčné – každá strana je v slovenčine aj v angličtine. Pôvodne boli určené hlavne deťom Slovákov žijúcich v zahraničí, aby nestratili kontakt s domovinou a jazykom, ale autorka postupne na základe ohlasov od detí, rodičov a pedagógov zistila, že knihy môžu dobre poslúžiť aj deťom na slovenských školách, pretože sa v nich dozvedia mnoho informácii o zaujímavých miestach našej krajiny. Knihu krásne ilustrovala mladučká ilustrátorka Zuzana Fusková.

Beseda bola vedená interaktívnou formou – žiaci hádali na základe indícii, ktorú ilustráciu priradiť ku ktorému miestu. Deti odpovedali na kvízové otázky, autorka im čítala pasáže z knižiek a priniesla im ukázať veci typické pre regióny, o ktorých spolu hovorili. Mali tak možnosť si vyskúšať goralský klobúk, či privoňať k bylinkám, aké zbieral aj mních Cyprián z Červeného Kláštora.