Predstavenie kníh zo série "Slovensko - krajina plná tajomstiev" spojené s výstavou ilustrácií

Predstavenie kníh zo série "Slovensko - krajina plná tajomstiev" spojené s výstavou ilustrácií

Hlavným cieľom pri tvorbe titulov zo série "Slovensko - krajina plná tajomstiev" bolo zaujať deti a hravou formou im predstaviť kultúrnu a historickú rozmanitosť Slovenska. Regionálna história v sebe ukrýva veľký výchovný potenciál, preto v knihách cez dobrodružné výlety hlavnej hrdinky Sarah predstavujeme jednotlivé regióny Slovenska a odkrývame tajomstvá, ktoré nám prenechali predchádzajúce generácie.

Máme za sebou skvelé stretnutie so žiakmi základných škôl v Starej Ľubovni. Spoznávanie našej domoviny cez dobrodružné príbehy knižných hrdinov, kvízovanie, čítanie a veľa pozitívnej energie - to všetko sme vtesnali do jedného predpoludnia. Ďakujem pracovníkom Ľubovnianskej knižnice v Starej Ľubovni a učiteľom za aktívnu súčinnost pri aktivitách Slovensko - krajina plná tajomstiev.