Týždeň slovenských knižníc Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote

Týždeň slovenských knižníc Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote

Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote otvorila počas marca – mesiaca knihy, výstavu v podobe zážitkového poznávania "Slovensko – krajina plná tajomstiev". Slávnostná vernisáž výstavy ilustrácií sa uskutočnila 7. marca, a verejnosti bola sprístupnená až do 6. apríla, vo výstavných priestoroch knižnice.